Al het nieuws

Van onze correspondent
Maastricht/Oranjestad - De samenwerking van de Universiteiten van Maastricht en Aruba bevestigt de meerwaarde van het Koninkrijk, zo vinden de ministers van Onderwijs van Nederland en Aruba.
De universiteiten kondigden onlangs aan samen een Double Degree Master Programme in International and European Tax Law te ontwikkelen. De Engelstalige studie wordt met ingang van het nieuwe academisch jaar verzorgd door de beide Faculteiten der Rechtsgeleerdheid.
De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker reageert verheugd: ,,De intensievere samenwerking tussen de universiteiten van Maastricht en Aruba is een positieve ontwikkeling en een mooi voorbeeld van samenwerking tussen instellingen binnen het Koninkrijk. Dit biedt kansen voor zowel de studenten in Maastricht als in het Caribisch deel van het Koninkrijk."
De twee organisaties kennen elkaar goed, verklaart hoogleraar Anouk Bollen-Vandenboorn, masterdirecteur International and European Tax Law in Maastricht, het initiatief: ,,Onze rechtenfaculteit werkt al vele jaren samen met die van de Universiteit van Aruba. Zo is onze hoogleraar René de Groot ook als hoogleraar verbonden aan de UA. Daarnaast is onze vicedecaan Jos Hamers er gastdocent. Afhankelijk van het onderwijs en de thematiek zijn ook al andere collega’s als gastdocent werkzaam geweest op Aruba. En wanneer de collega’s van de UA in Nederland zijn komen zij altijd op de UM langs. Ook tussendoor houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en bespreken we nieuwe mogelijkheden. We hebben dus een heel intensief contact.”
,,Vanuit ons departement Belastingrecht komen we geregeld in Latijns-Amerika. Wij hebben vaak de vraag gekregen of wij een programma International and European Tax Law in die regio konden bieden. Vanuit Aruba en andere delen in het Caribisch gebied kwam vanuit de markt de vraag of er niet een master op het terrein van belastingrecht kon komen. Vanwege de bestaande samenwerking was het voor ons beide heel logisch te bekijken hoe we het samen konden oppakken. Dat heeft geresulteerd in het besluit om gezamenlijk een Double Degree Master’s Programma in International and European Tax Law te ontwikkelen.”
,,Door de samenwerking kunnen we studenten een programma aanbieden dat gericht is op de arbeidsmarkt in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De vakken zijn hierop afgestemd. De expertise die onze universiteiten op dit terrein bezitten wordt in het programma samengebracht. Bij afronding van het eenjarige programma ontvangen de deelnemers twee diploma’s: één voor de LL.M in International and European Tax Law - American specialisation van de Universiteit Maastricht en de ander voor de LL.M in Arubaans recht - Comparative International Tax Law specialisation van de Universiteit van Aruba”, aldus Bollen-Vandenboorn. Op de vraag of er op meer gebieden samenwerkingsafspraken komen, antwoordt ze zonder aarzelen: ,,We staan daar aan beide zijden, zowel UA als UM, zeer zeker voor open."
De Universiteit van Aruba raakt steeds meer in trek bij studenten uit de regio. Het Double Degree Programme dat zich mede richt op de Latijns-Amerikaanse markt zal die trend alleen maar versterken. ,,De academische kennis en ervaring die de studenten met deze opleiding opdoen verbreedt hun internationale carrièreperspectief”, benadrukt rector Glenn Thodé. Mede dankzij de toetreding tot het Erasmus+ programma van de Europese Unie beschikt zijn universiteit over een groeiend aantal partners in Europa en Noord-Amerika waardoor zich steeds meer uitwisselingsmogelijkheden aandienen.
De samenwerking met de UM is een schoolvoorbeeld van hoe de meerwaarde van de Koninkrijksband kan worden vertaald in een concrete win-winsituatie. De opleiding in Aruba biedt de Universiteit Maastricht toegang tot de Latijns-Amerikaanse markt voor wetenschappelijk onderwijs. Voor Aruba betekent het programma een versterking van de positie als hub tussen Europa en de Amerika's waarmee het naadloos aansluit bij de ambitie van Aruba zijn rol als kenniscentrum voor de regio verder uit te bouwen.
Minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Onderwijs en Gezin is net als haar Nederlandse ambtgenote ingenomen met de samenwerking. ,,Dit is een prachtige ontwikkeling voor de universiteit en voor Aruba in het algemeen. Het is een duidelijk voorbeeld van het optimaal benutten van de mogelijkheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Voor onze universiteit betekent samenwerking op dit hoge academische niveau een belangrijke stap voorwaarts. Het onderstreept het vertrouwen dat de UA heeft weten te verwerven in de internationale academische gemeenschap. Het is een erkenning van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs dat op het eiland wordt aangeboden. Niet alleen is het gezamenlijke programma met Maastricht het eerste in zijn soort op Aruba, het is ook uniek voor het Caribisch gebied. Het is zeker onze wens om samen met andere universiteiten meer double degree-programma's te ontwikkelen."
ua.aw
maastrichtuniversity.nl


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.