Al het nieuws

Van onze correspondent
New York/Oranjestad - Minister-president Mike Eman is door de Nederlandse regering gevraagd om morgen bij de Verenigde Naties (VN) in New York namens het Koninkrijk het klimaatakkoord, dat in december in Parijs werd bereikt, te ondertekenen.
De Arubaanse premier is daarvoor benaderd omdat minister Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu (I&M) vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap aanwezig is om namens de Europese Unie te tekenen.
Ook tijdens de klimaattop COP21 in Parijs trokken Eman en Dijksma samen op. Zij slaagden erin om via het onderhandelingsteam van de EU gedaan te krijgen dat in het akkoord ook specifieke aandacht is besteed aan de kwetsbare positie van de kleine eilandstaten waartoe de Caribische delen van het Koninkrijk worden gerekend.
Van de 196 landen die in Parijs instemden, zullen er morgen zo’n 150 de afspraken tekenen. Het akkoord treedt echter pas in werking als 55 landen die minstens 55 procent van de broeikasgassen in de wereld produceren, het ook hebben geratificeerd. Het Koninkrijk, zo laat een woordvoerder van het ministerie van I&M weten, streeft ernaar het verdrag zo snel mogelijk te ratificeren.
De belangrijkste doelstelling is de in de komende decennia te verwachten temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad en het gebruik van fossiele brandstoffen aan banden te leggen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.