Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aruba is op de goede weg met de tekorten op de begroting, dat stelde premier Mike Eman in een interview op televisiezender Kanaal 90. ,,We voldoen aan de CAft-normen die door het parlement zijn aangenomen.”
,,Daarin staat expliciet wat de tekorten mogen zijn in 2015, 2016, 2017 en 2018, respectievelijk 3,7 procent, 2 procent, 0,5 procent en 0,5 procent. In Europa is het acceptabele tekort 3 procent”, aldus de premier.
Volgens Eman was de stelling van het CAft dat het tekort in 2014 bijna 9 procent bedroeg niet correct, omdat dit te maken had met een groot bedrag dat de overheid had geïnvesteerd in APFA teneinde een 100 procent pensioendekking te kunnen garanderen, en gebeurde hetzelfde met de fondsen van AOV en AZV. ,,Het tekort was in werkelijkheid niet meer dan 5 procent. Afgelopen donderdag is een aanvullende begroting goedgekeurd met een tekort van precies 3,7 procent. Dat is heel belangrijk. We hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van wijken, scholen en het centrum van de stad om de economie te stimuleren. De bijstand is hoger geworden, we introduceerden een schoolkinderentoeslag, reparatietoeslag voor mensen met een inkomen van onder de 2.500 florin en een reparatietoeslag voor gepensioneerden.”
Op dit moment is er een team van Citgo op het eiland om samen met adviseurs en de overheid te onderhandelen over zaken waardoor de begroting voor 2016 substantieel zou kunnen veranderen.