Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Aruba Trade & Industry Association (Atia) maakt zich zorgen over het uitblijven van duidelijkheid over de nieuwe belastingstructuur. ,,De tegenstrijdige mededelingen van de regering werken verwarrend en dat is niet goed voor ondernemers en de burgers”, aldus de werkgeversorganisatie in een persbericht.
Atia is niet te spreken over het feit dat minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie in de Staten heeft gesproken over invoering van zeven procent Algemene Bestedingsbelasting, waarna minister-president Mike Eman verklaarde dat de ministerraad het daar nog niet over eens was.
,,We zijn nu twee jaar bezig met een ingewikkeld traject van belastinghervormingen. Deskundigen en sociale partners hebben veel tijd en energie besteed aan het ontwikkelen van een veel simpeler belastingstelsel dat beter te controleren is. Aruba zou daarmee aantrekkelijker worden voor investeerders. De BBO met zijn cumulatieve opbouw zou worden vervangen door een enkelvoudige ABB, wat goed is voor de koopkracht van de consument. Dat laatste wordt nog versterkt door de aanpassingen van de inkomstenbelasting”, aldus Atia. 
De werkgeversorganisatie heeft steeds op het standpunt gestaan dat het volledige pakket aan voorstellen moet worden ingevoerd. ,,Het is nooit onze bedoeling geweest dat alleen het deel dat leidt tot hogere inkomsten voor de overheid, gerealiseerd zou worden en dat de rest van het pakket in een la zou verdwijnen.”Atia vindt het belangrijk om aan te sturen op maatregelen die leiden tot meer geld in de portemonnees van burgers en bedrijven. ,,Dan komt er meer geld in omloop en dat is goed voor de economie.” Wat de werkgeversorganisatie nu ziet gebeuren is dat snelheid wordt gemaakt met de maatregelen die geld opleveren voor de overheid en dat de voordelen voor bedrijven en consumenten naar de toekomst verschuiven. ,,Er is ons tijdens verschillende informatiebijeenkomsten verzekerd dat een budgetneutraal pakket zou worden ingevoerd, maar de recente onduidelijkheid doet het ergste vrezen.”
Atia is kritisch op het beleid van de regering, omdat de beloofde kostenbesparingen bij lange na niet gehaald zijn en nu een andere belofte van tafel lijkt te worden geveegd. ,,Transparantie en eerlijkheid zijn van groot belang. Onzekerheid is heel slecht in een tijd dat we te maken hebben met grote uitdagingen in en economie die heel gevoelig is voor externe schokken. Het overheidsapparaat is veel te groot en de kosten blijven maar stijgen. Voor alles hebben we een overheid nodig die beloftes nakomt en samen met de private sector alles in het werk stelt om onze economie vooruit te helpen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.