Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie heeft zeven douaniers op non-actief laten zetten. Naar het stel loopt een onderzoek wegens mogelijke betrokkenheid bij gerommel met de invoer van goederen.
De namen van de zeven doken op in een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat is gericht op bepaalde malversaties in de private sector. De douanebeambten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan incorrect handelen. Volgens minister Bermudez heeft het er alle schijn van dat het zelfs om illegaal handelen gaat. Hij heeft de interim-directeur opdracht gegeven een intern onderzoek uit te voeren naar de zeven betrokkenen.
Ook de Centrale Accountantsdienst voert een onderzoek uit. Dat draait om de dalende inkomsten van de douane aan invoerrechten en accijnzen. Minister Bermudez vroeg om dat onderzoek, omdat het volgens hem niet te rijmen valt dat het toerisme groeit, en er tegelijkertijd minder goederen worden ingevoerd. Volgens de opgave van de haven zijn in een bepaalde periode van dit jaar 2.000 containers meer ingevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Desondanks rapporteerde de douane minder ontvangsten.
Met de schorsing van zeven douaniers in combinatie met de tien die momenteel een opleiding tot verificateur volgen, zit het douanekorps erg krap in het personeel. Minister Bermudez hoopt dan ook dat de onderzoeken snel zijn afgerond en de problemen spoedig verholpen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.