Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - WEB Aruba en Temporal Power hebben dinsdag ten overstaan van de bezoekers aan de Green Conference een overeenkomst getekend voor de installatie van een vijf megawatt (MW) Flywheel. Deze installatie kan energie opslaan, waardoor meer duurzame energie kan worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.
Om de visie van het kabinet-Mike Eman II voor honderd procent duurzame energieopwekking in 2020 te kunnen realiseren, is nodig dat energie van zonnepanelen of windmolens tijdelijk kan worden opgeslagen. ,,In ons streven naar een duurzame maatschappij, is duurzame opwekking van energie een cruciale component. Om dat te kunnen doen is moderne technologie nodig, zoals Flywheel van Temporal Power”, aldus minister-president Eman.
Het vliegwielproject bestaat uit twee fasen. De eerste, waarvoor nu is getekend, heeft een capaciteit van vijf MW. Op het moment dat het tweede windmolenpark stroom gaat produceren, wordt de vliegwielcapaciteit verdubbeld. Eind 2017 moet het hele project klaar zijn. Met de opslag van energie kan een knelpunt van duurzame energie, namelijk de niet-continue beschikbaarheid, worden ondervangen. De installatie wordt gebouwd uit hergebruikt staal, zonder de chemische stoffen die toegepast worden in batterijen. ,,Dat past in het duurzame gedachtegoed van Aruba”, aldus WEB-directeur Luis Oduber. Eric Murray, ceo van het Canadese Temporal Power gaf aan in Aruba een goede partner te zien. ,,Het eiland is wereldleider op het terrein van de conversie naar duurzame energie. Wij willen graag meehelpen om de wereld te laten zien dat het mogelijk is een betrouwbaar en betaalbaar systeem van duurzaam opgewekte elektriciteit te ontwikkelen. Deze samenwerking draagt in positieve zin bij aan de kwaliteit van leven en het milieu.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.