Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Veel kleine eilanden zijn gezegend met natuurlijke hulpbronnen, maar zijn ook extra kwetsbaar voor externe schokken. Het is voor hen van groot belang dat de duurzame doelen die eind september tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) zijn vastgesteld, worden gehaald.”

Dit was de boodschap van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon voor de deelnemers van de zesde Green Aruba Conference die gisteren begon.
De boodschap van Ban Ki-Moon werd voorgelezen door Frank Hoevertsz, directeur van Utilities nv en gastheer van de conferentie. Minister-president Mike Eman sloot zich in zijn openingswoord aan bij de VN-topman. ,,Als eilanden hebben we geen gemakkelijke hand gedeeld gekregen. We zijn ruim bedeeld met natuurschoon, maar dat wordt overschaduwd door de groeiende uitdagingen waarvoor het veranderende klimaat ons stelt. De afgelopen jaren zijn vele eilanden in onze regio getroffen door natuurrampen, die Aruba gelukkig tot nu toe bespaard zijn gebleven.” Eman benadrukte het belang van duurzame ontwikkeling en de noodzaak om daarvoor grote partners te zoeken. ,,We moeten het onmogelijke mogelijk maken, dat is ons wel duidelijk geworden. Het pad naar duurzaamheid vereist grote complexe, technische ingrepen en gelukkig hebben zich belangrijke partners bij ons aangesloten die ons willen helpen. Samen met hen hebben we gisteren enkele grote duurzame projecten op Aruba bezocht.”
Eman doelde op het Aruba Learning Event, dat maandag werd gehouden. Een groep bestuurders van Caribische eilanden en directeuren van energie-gerelateerde bedrijven was uitgenodigd om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame ontwikkeling met elkaar te delen. Vertegenwoordigers uit 35 landen namen de uitnodiging aan. Het gezelschap bezocht WEB, windmolenpark Vader Piet en het zonnepark voor Luchthaven Reina Beatrix.
Bij WEB kreeg de groep uitleg van directeur Luis Oduber en een rondleiding. WEB heeft de afgelopen jaren een besparing bereikt van 42 procent op het verbruik van fossiele brandstoffen. Ongeveer de helft daarvan door te investeren in efficiëntere apparatuur en de rest door het gebruik van duurzame energie. Bij elkaar levert dat een vermindering van de CO2 uitstoot op die te vergelijken is met wat 24.000 auto’s produceren. WEB streeft naar verdere besparing tot zestig procent in de komende twee jaar.
James Fazio, ceo van de airport, ontving de gasten in de schaduw van de enorme overkapping van de parkeerplaats. Dit dak van zonnepanelen levert 3,5 megawattuur aan elektriciteit en tegelijkertijd schaduw voor de geparkeerde auto’s. Het Aruba Learning Event is een initiatief van het International Renewable Energy Agency (Irena), een intergouvernementele organisatie die landen ondersteunt bij de overgang naar duurzame energie. Die besloot haar agenda te koppelen aan die van Aruba en dit evenement te combineren met Green Aruba VI.
Premier Eman bedankte Irena. ,,Jullie zijn een waardevolle partner, waar we veel aan hebben. Aruba maakt grote veranderingen door, maar met zoveel steun gaat het lukken. We hebben de mogelijkheden en het karakter om onze visie te realiseren.”
Steun voor de visie van Aruba was er ook van president Bill Clinton. De grondlegger van het Clinton Climate Initiative prees de Arubaanse regering in een videoboodschap. ,,Jullie zijn niet alleen bezig met je eigen ontwikkeling, maar voortrekkers van duurzame ontwikkeling in de wereld. Heel belangrijk, want we moeten de aarde in een staat achterlaten, zodat volgende generaties er ook nog gebruik van kunnen maken en kunnen floreren.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.