Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het personeel van busmaatschappij Arubus is tevreden over het resultaat van de twee uur durende staking van woensdagmiddag. Diego de Cuba, voorzitter van vakbond STA, heeft er alle vertrouwen in dat de geschilpunten in goed overleg worden opgelost.
De directeur van Arubus, Teo Croes, deelt dat vertrouwen, maar vindt dat er helemaal niet gestaakt had hoeven worden. ,,De vakbond heeft een lijst van klachten ingeleverd als reden voor de staking. Aan de echte problemen wordt al langere tijd gewerkt. Er zijn ook zaken genoemd als de kleur van het uniform, die echt geen grond voor een werkonderbreking vormen.” Het irriteert hem ook dat de actie pas op het laatste moment is aangekondigd. ,,We kregen om 12.17 uur een fax dat de staking om 12.30 uur zou beginnen. Heel vervelend voor onze klanten die op het heetst van de dag op straat stonden.”De middaghitte was overigens precies de reden dat op dat tijdstip actie werd gevoerd. ,,Van veel bussen werken de airco’s niet. Voor de chauffeurs is het onmenselijk om in de hitte van dit moment hun werk te doen”, aldus De Cuba. Croes beaamt dat het warm is, maar uit zijn gegevens blijkt dat slechts twee chauffeurs hebben doorgegeven dat de airco in hun bus kapot is. ,,Voor die apparaten zijn nieuwe onderdelen besteld, die volgende week binnenkomen. Na de actie is alles gecontroleerd en blijken acht bussen problemen met de airco te hebben. De bussen komen standaard elke zes weken in de garage. Als er tussendoor een probleem is, moeten de chauffeurs dat wel melden.”
Veel van de grieven van het personeel zijn achterhaald, volgens Croes: ,,De verlichting van de bushaltes is gerepareerd. De apparatuur in de bussen heeft een upgrade van de software gekregen. Dat de bussen vies zijn is vervelend, maar ze worden in principe elke dag schoongemaakt. Er rijden inderdaad enkele oude bussen rond, maar er zijn nieuwe bussen onderweg, die in november kunnen gaan rijden.”
De Cuba maakte ook melding van de onvrede van het personeel over de langere rij-uren. ,,Chauffeurs klagen over de inkrimping van het personeel die leidt tot kortere pauzes en de noodzaak om harder te rijden. ,,Niet waar”, aldus Croes. ,,Het dienstrooster biedt even lange pauzes als vroeger. Waar we niets aan kunnen doen is de verkeersdrukte. Als het tegen zit, doet een bus langer dan gepland over zijn route, maar moet wel weer op tijd aan de volgende beginnen.” Met het verzoek om meer flexibiliteit in het dienstrooster, kan hij niet uit de voeten. ,,Op dit moment mogen volgens de cao tweemaal per maand wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld voor het opnemen van vrije dagen. Ons interne beleid is dat we dat driemaal per maand toestaan. Nu willen ze dat aanpassen naar vier keer per maand. Er zijn grenzen, want de bussen moeten gewoon rijden.” Hij vindt dat het personeel zelf medeschuldig is aan de onhandige situatie ten aanzien van het dienstrooster. ,,Ons beleid is dat het personeel aan het begin van het jaar een vakantieplanning inlevert voor het hele jaar. Slechts twintig procent doet dat. Ze kunnen niet verwachten dat we van de ene dag op de andere mensen op vakantie laten gaan.”
In goed overleg hebben Arubus en de vakbond afgesproken maandelijks te vergaderen over voorstellen voor verbeteringen. Komend weekend worden alle bussen in de garage nagekeken en eventuele mankementen aan airco’s zo veel mogelijk hersteld. Het door Arubus aangekondigde kort geding is van de baan na de belofte van STA dat acties in de toekomst 24 uur van tevoren worden aangekondigd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.