Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Het is belangrijk dat wij precies op de hoogte zijn van hoe de economie ervoor staat. De benoeming van Robert Croes als lid van het College Arubaans financieel toezicht (CAft) geeft ons de kans om inzicht te krijgen in de cultuur en zakenwereld van Aruba.”

CAft-voorzitter Age Bakker zei dit tijdens het eerste bezoek van het CAft aan Aruba. De bedoeling is dat het college viermaal per jaar officieel Aruba aandoet en ieder kwartaal een rapportage uitbrengt. Het onderzoek naar de financiële handel en wandel van de overheid wordt voor het grootste deel gedaan door een staf die werkt vanuit een kantoor op Aruba. Deze onderhoudt de contacten met de lokale gesprekspartners en bestaat uit deskundigen op het gebied van financiën, economie, accountancy en wetgeving.

Bakker legde uit dat het Caft verschillende soorten adviezen uitbrengt en streeft naar open communicatie. ,,Dat betekent ook dat onze adviezen openbaar zijn en ook aan de Staten worden gestuurd. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan de openbare discussie over de begroting en de Staten te helpen inzicht te krijgen of de regering doet wat ze belooft.”

Hoewel de begroting voor de komende twee jaar nog niet helemaal klaar is, heeft het CAft al wel een advies uitgebracht voor de Staten. Ook stond vorige week een gesprek met de financiële commissie van het parlement op de agenda. Om misverstanden te voorkomen, benadrukt Bakker dat het CAft alleen adviseert en dat het aan de Staten is om beslissingen te nemen. Hij bevestigt dat de regering vooralsnog op de goede weg is naar het bereiken van begrotingsevenwicht in 2018 en zich houdt aan de afspraken die ten grondslag liggen aan de begroting 2015. ,,Er is van onze kant geen reden om aan te dringen op extra maatregelen.”

Wel geeft Bakker aan dat de financiële administratie van de overheid nog niet helemaal op orde is, waardoor de volledigheid en betrouwbaarheid van de cijfers nog niet honderd procent is. ,,Het is heel belangrijk dat iedereen de cijfers kan vertrouwen, dat er transparantie is en ruimte voor kritisch toezicht”, aldus Bakker, die nogmaals bevestigt dat Aruba autonoom is op het gebied van financiën.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.