Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Gouverneur Fredis Refunjol heeft gistermorgen op de bekende ceremoniële wijze het parlementaire jaar 2015-2016 geopend. Opvallende afwezigen waren de leden van oppositiepartij MEP.

De gouverneur benadrukte in zijn speech het belang van het werk van de Staten. ,,Parlementariërs vertegenwoordigen de bevolking en daarbij hoort vanzelfsprekend dat er verschillen van mening optreden. Statenleden moeten hun werk doen binnen dit gegeven, zonder die verschillen verder te vergroten.” Die uitlating stond in schril contrast tot de houding van de MEP, waarvan de Statenleden op het moment van de opening van het parlementaire jaar demonstreerden voor de vrijlating van de mensen die anderhalve week geleden werden gearresteerd op verdenking van openlijke geweldpleging en vernieling.

De aanhoudingen vonden plaats tijdens de protesten voor de deur van het parlementsgebouw, waarbij ramen en deuren sneuvelden en er brand werd gesticht. Momenteel zitten nog drie verdachten achter de tralies. De MEP-leiding spreekt van politieke vervolging. Gouverneur Refunjol riep de leiders van alle politieke partijen op om aan hun sympathisanten uit te leggen dat geweld en agressie geen plaats hebben in een democratie en nooit kunnen worden toegestaan.

De gouverneur sprak zijn vertrouwen uit in de toekomst. ,,Vorig jaar was ik hoopvol dat we uit het diepe dal zouden komen. Nu zijn we een jaar verder en zijn er grote stappen gemaakt. De regering werkt aan duurzaam beleid op alle gebieden, dat voor alle burgers positief uitpakt. Dat betekent een opgaande lijn voor ons volk in de aanloop naar de viering van dertig jaar Status Aparte, begin 2016.”

Namens kabinet Mike Eman II sprak de gouverneur kort over de plannen voor het komende jaar. ,,Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Duurzame energie gaat een steeds groter aandeel hebben in onze energievoorziening. Renovatie van buurten en stadscentra en sociale ontwikkeling dragen bij aan een duurzame toekomst voor alle burgers. De ontwikkeling van Aruba als kenniscentrum op deze gebieden trekt internationaal de aandacht en daarmee vormt ons eiland een voorbeeld voor anderen, vooral Small Island Developing States. Ook grote internationale instituten als de Verenigde Naties tonen interesse voor de ontwikkelingen op Aruba.”

Ook de ontwikkeling van de overheidsfinanciën werd genoemd. ,,In zeer korte tijd zijn hervormingen doorgevoerd, die al op korte termijn van grote invloed zijn. Aruba heeft met de instelling van het CAft transparantie toegevoegd en een eigen controle-instrument geschapen. Samen met de andere instituten is daarmee de rechtsstaat versterkt.” Verder noemde Refunjol de grote projecten waaraan wordt gewerkt, de groei van het toerisme, de investeringen in onderwijs, sport en sociale projecten, de naschoolse opvang, de instelling van het Instituut Ombudsman en de milieubescherming.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.