Beste lezer, dat ik van mijn land houd is duidelijk. Ik ben ontzettend trots op onze cultuur, onze sporters en musici die onze naam hoog houden, op al die toegewijde werkkrachten die hun werk naar behoren uitvoeren en verantwoordelijkheid dragen jegens onze gemeenschap. Ik ben trots op onze historische stad, onze onvergelijkbare haven; ik raak emotioneel wanneer we Oud en Nieuw op de oude Emmabrug vieren en ik de eenheid in verscheidenheid van ons land ervaar.
Maar ik moet ook kritiek leveren op veel aspecten van het gedrag dat veel van onze landgenoten vertonen. Ik keur af de wijze waarop een groot aantal landgenoten ons potentieel verkwanselt vanwege verdeeldheid, afgunst, luiheid, gebrek aan visie, verwennerij, minderwaardigheidscomplex, onhygiënisch gedrag, corruptie en diefstal, gewelddadige crimineel gedrag, een onderwijs dat een groot aantal ‘drop-outs’ produceert en geen toekomstvisie heeft, en een overheidsbeleid dat geen prioriteit geeft aan hetgeen het allerbelangrijkste is: Gezin – Buurt en Vorming.
Een korte opsomming illustreert de diep verankerde problemen bij een groot deel van ons volk:
- ‘Afgunst’ veroorzaakt ongefundeerde kritiek en remt commerciële initiatieven af.
- Verdeeldheid tussen etnische groeperingen staat eenheid in de weg in de strijd voor een gemeenschappelijk doel t.b.v. de hele gemeenschap, bijvoorbeeld de relatie met Nederland voor een economische ontwikkeling.
- Luiheid en misbruik van de sociale wetgeving ondermijnen productiviteit en dienstverlening, wat kostenverhogend werkt en onzekerheid wekt bij de potentiële investeerder en zelfs onze toeristenindustrie kan benadelen.
- Verwennerij thuis en middels de sociale wetgeving ondersteunt en voedt een endemische luiheid.
- Een minderwaardigheidsgevoel brengt bij veel mensen een racistische agressie teweeg om de sociaal-emotionele onzekerheid te compenseren.
- Onhygiënisch gedrag schaadt het milieu en uiteindelijk ook het toerisme indien dit auto-destructief gedrag niet wordt gestopt.
- Corruptie en diefstal zijn gemeengoed geworden en dragen bij tot gewelddadig crimineel gedrag.
- Een gebrek aan visie is gelijk een schip zonder bestemming, hetgeen het onderwijs en een goed gecoördineerd beleid in de weg staat.
Alleen wanneer absolute prioriteit wordt gegeven aan het gezin, de wijk en het onderwijs, zal het mogelijk zijn de mentaliteit te veranderen die de basis is van de hierboven opgesomde problemen. Waarom?
Omdat alles begint bij het gezin, dat onderdeel is van de wijk of buurt. Als 44 procent van de gezinnen bestaat uit eenoudergezinnen, waarvan meer dan 90 procent een vrouw aan het hoofd is, waarvan 30 procemt de basisschool niet heeft afgemaakt, zal de vorming thuis te wensen overlaten. De ouder mist de capaciteit om het kind op te voeden, zeker wanneer zij hetzelfde heeft meegemaakt als kind. Ze weet niet hoe discipline bij te brengen noch hoe contact met de school te onderhouden, laat staan dat ze in staat is het kind op de juiste wijze wegwijs te maken. Het is juist dit gebrek aan vormende capaciteiten dat bijdraagt tot een agressief gedrag dat alle normen van sociale interactie overboord gooit en leidt tot de jeugdige gewelddadige crimineel, die volkomen gevoelloos en zonder enige gewetenswroeging handelt!
Wij hebben veel meer sociale werkers nodig om de probleemgezinnen en verwaarloosde wijken te helpen. De hele dag school is absoluut noodzakelijk om meer aandacht te geven aan sociaal-emotionele vorming! Een toekomstvisie is noodzakelijk om het leerplan aan te passen en moderne technologie te gebruiken om een doorlopende ontwikkeling mogelijk te maken, aangepast aan een veranderende wereld.
Dit moet nú de hoogste prioriteit hebben voor de toekomst van ons land!
Joseph ‘Jopi’ Hart, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).