Op grond van een goede uitvoering van het Regeerprogramma.
Beste lezer, ik heb eerder een artikel gepubliceerd: ‘Moeilijke tijden bieden mogelijkheden’, dat meer dan ooit als uitgangspunt kan dienen voor de huidige situatie. Maar de omstandigheden zijn in ons voordeel veranderd, in die zin dat het ‘Regeerprogramma 2013-2016’ reden is voor een ‘voorzichtig optimisme’.
Ik heb het programma zeer nauwgezet doorgenomen en moet toegeven dat er verschillende punten zijn die hoop bieden dat Curaçao terug <I>kan<I> winnen wat het verloren heeft en een basis kan leggen voor een duurzame toekomst.
In de inleiding tot het Regeerprogramma geeft de overheid de uitgangspunten die verankerd zijn in de volgende basisaspecten: goed onderwijs, volksgezondheid, een gezond milieu, veiligheid, zorg/sociale ondersteuning.
De uitvoering van het programma steunt op 5 strategische doelen: ‘nationbuilding’ (natievorming), duurzaam economisch herstel en investering, verbeteren van de kwaliteit van het leven, bevorderen van goed bestuur, een verantwoord en voorzichtig begrotingsbeleid.
Er is niet genoeg ruimte om het programma te bespreken, maar geloof me, al deze punten zijn goed uitgelegd en beargumenteerd. Het kardinale punt is de <I>uitvoering<I>! De regering is zich hiervan bewust en heeft diverse maatregelen getroffen om een goede uitvoering te garanderen. Wat ik erg bemoedigend vind zijn de volgende 3 punten: nauwe samenwerking tussen de ministeries om te komen tot een ministerieoverstijgende samenwerking om doelmatiger te functioneren; training van overheidspersoneel om productiviteit en efficiëntie te realiseren ten behoeve van een betere dienstverlening aan het volk en de potentiële investeerder; optimaliseren van een dialoog met het volk ten behoeve van een participerende democratie, die essentieel is opdat de burger zijn medewerking kan geven aan een nauwe samenwerking tussen het volk en de regering.
Een van de kernpunten om een beter Curaçao te realiseren is het onderwijs. Het volgende heb ik uit de inleiding van het Regeerprogramma gehaald: ,,De Curaçaose student die het secundair onderwijs heeft afgemaakt moet zeker zijn van zichzelf, met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en vertrouwen in eigen kunnen; die zijn eigen kracht en beperkingen kent, die flexibel is en in staat de wereld om zich heen tegemoet te treden, die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, die vragen stelt, die nadenkt, initiatieven neemt; die een krachtige sociale betrokkenheid toont en actief is in het bevorderen van de kwaliteit van het leven van zijn medemens.”
Deze zin alleen al geeft me hoop, samen met het feit dat we nu een minister van Onderwijs hebben met voldoende ervaring en capaciteit om dit doel te bereiken.
Ik ben optimistisch omdat de overheid de mogelijkheid zal scheppen om het volk inzicht te geven in de vooruitgang en het resultaat van het beleid middels het online ‘Dashboard’-programma, waar alle relevante gegevens beschikbaar zijn en waar het volk zijn mening en suggesties kan geven.
Wij zijn op de goede weg. Maar…. wij moeten allemaal samen de verantwoordelijkheid dragen opdat Curaçao kan groeien.
Joseph ‘Jopi’ Hart,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).