Het wordt met de dag gekker.
Enige tijd geleden kwamen de ervaren politici Cleopa en Rozier met het idee om een zakkenkabinet te vormen. Nu kan men denken aan papieren zakken, plastic zakken, maar ook, bijvoorbeeld wijnzakken, en misschien zijn er nog meer zakken te vinden.
Nu heeft dr. Wiels iets nieuws bedacht. Hij wil een takkenkabinet. Of daarmee boomtakken wordt bedoeld, of een andere figuurlijke betekenis is niet geheel duidelijk, maar in elk geval, tegen alle ongeschreven regels in.
Bij ons is het nog steeds zo, dat de vertegenwoordiger van de Koning, in casu de gouverneur van Curaçao, de vorming van het kabinet begeleidt, volgens een aantal ongeschreven regels.
De gouverneur hoort eerst alle fractieleiders en kan op basis van hun adviezen een formateur of een informateur benoemen en deze functionaris een specifieke taak meegeven. In dit geval werd mr. Glenn Camelia benoemd tot informateur en hij kreeg de opdracht om een regering te vormen, die kon steunen op een meerderheid. De informateur neemt de opdracht in beraad, wat erop neerkomt, dat hij de opdracht aanvaard.
Het tussentijds verslag, gaf al aan dat de informateur er niet in geslaagd is aan de opdracht te voldoen.
Nu horen wij, dat deze informateur eigenmachtig de opdracht heeft gewijzigd en voornemens is om de gouverneur verlenging van de opdracht te verzoeken, teneinde een andere opdracht uit te voeren, namelijk een takkenkabinet, die wel over de steun van een meerderheid zal kunnen rekenen. De ongeschreven regels in dezen dwingen de gouverneur echter om wederom een informatieronde te houden en opnieuw alle fractieleiders te horen. Het zou mij bevreemden, indien hij deze keer, gezien de door Wiels geformuleerde opdracht erin zal slagen. De opdracht zal ongeveer luiden, om een zakenkabinet te vormen met een aantal specifieke taken, waaronder, het intrekken van de consensusrijkswetten. De partijen, die zouden kunnen meewerken ter bereiking van een meerderheid, zijn PAR, MAN en MFK. De PAR zal naar alle waarschijnlijkheid dat idee niet steunen, omdat zij zelf verantwoordelijk is voor die consensusrijkswetten. De MAN en MFK zullen ook niet akkoord gaan met dat voorstel omdat zij mogelijkheden zien om een politiek kabinet te vormen, die wel een op een meerderheid kan steunen.
Mocht de gouverneur anders beschikken, dan zal MAN en MFK een Statenvergadering verzoeken en trachten tijdens die vergadering een meerderheid te vinden, die naar analogie van het nieuwe systeem in Nederland, zelf een informateur of verkenner zal benoemen, met de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken tot vorming van een meerderheidskabinet.
De gouverneur zal dan netjes worden bedankt voor verleende diensten, terwijl Wiels naar de oppositie kan verhuizen, al of niet met PAIS en PNP.
Natuurlijk zal hij gaan jammeren en schreeuwen dat hij gelijk had, maar daar moeten wij het nog vier jaar mee doen. Maar aangezien hij toch geen politieke macht heeft, zal zijn gejammer geen effect hebben. Het volk zal over vier jaar wel met hem afrekenen. Het is niet te verwachten, dat hij dat als zijn verdiende loon zal beschouwen, laat staan accepteren.
Als er één wet is, die heel eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden, dan is dat wel de screeninglandsverordening. Deze bevat zo veel fouten, dat het in het belang van onze wetgeving is om ons er zo snel mogelijk van te ontdoen.
Sumpiña,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).