Met veel genoegen heb ik op 13 november jongstleden geluisterd naar het commentaar van de heer Wiels in het programma Moru Bon Dia van Aileen Looman. Wat hij te vertellen had was andere koek dan de opportunistische kletspraat die ik de afgelopen tijd van de kletsmajoors van MFK en MAN heb gehoord. Zijn commentaar was op niveau en ging over het welzijn en de welvaart van het Curaçaose volk en hoe dit te bereiken. De heer Wiels gaf blijk van een scherp inzicht in de politieke situatie op Curaçao, in Nederland en in het Caribisch gebied. De mensen die de heer Wiels ooit ‘dom’ hebben genoemd zijn voorgoed in de hoek gezet. Het is zaak in de komende tijd goed naar de heer Wiels te luisteren. De heer Wiels is nu Staatsman. Ik meen dit serieus.
Fred de Haas, Nederland


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).