De overheid heeft in het verleden gekozen voor duurzame ontwikkeling, ruimtelijk beleid conform het EOP en het tot stand brengen van een ecologische hoofdstructuur. Het onlangs door dezelfde overheid gepresenteerde economische en ecologische ontwikkelingsplan voor Oostpunt is hiermee in volkomen tegenspraak en betekent niet meer en niet minder dan het uitspreken van de doodstraf over dit grote en ongerepte natuurgebied en het voorliggende koraalrif. Hiermee wordt het algemeen belang van Curaçao onherstelbaar geschaad.
Aan de hand van literatuuronderzoek, een wel tien dagen (sic) durend veldonderzoek en uitdrukkelijke wensen/opdrachten van opdrachtgevers, kwamen de ingehuurde Amerikaanse experts tot de conclusie dat minimaal vijftig procent van Oostpunt zonder schade te berokkenen aan de natuur ontwikkeld kon worden. We hebben het dan over toeristische ontwikkeling als hotels, jachthavens, bungalowparken en golfcourses, woonwijken, nutsvoorzieningen, en een volledige daarbij behorende infrastructuur.
‘Beschermende maatregelen’ zoals het niet bouwen in moerasgebieden en/of wetlands, in rooien en op steile berghellingen lijken mij meer te maken te hebben met praktische bouwkundige (on)mogelijkheden dan daadwerkelijke ecologische motieven. Ik zou mijn huis ook niet graag in een gebied zetten dat voor een deel van het jaar onder water staat of afvoer van regenwater belemmert. Ook het niet bouwen op karakteristieke heuveltoppen is voornamelijk cosmetisch en economisch van aard om de landschappelijke waarde (duurdere bouwkavels) en het uitzicht voor de toekomstige bewoners en bezoekers te behouden.
De voorstelling dat de rooien als corridors zullen fungeren voor de aanwezige flora en fauna klinkt ook mooi. In werkelijkheid zullen ze verworden tot de afvoerkanalen van alle vervuiling die in eerste instantie door aanleg van infrastructuur en bouw en daarna door de omliggende ontwikkelde gebieden/woonwijken veroorzaakt wordt. Vervuiling die direct op de koraalriffen terecht zal komen.
De koraalriffen van Oostpunt staan mondiaal bekend als behorend tot de beste van het Caribisch gebied. Jarenlang wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar de achteruitgang van koraalriffen geeft als een van de hoofdoorzaken aan het ontwikkelen van achterland en kustgebieden en toeristische activiteiten. Ook zonder wetenschappelijke achtergrond is voor elke visser, duiker of snorkelaar het verschil tussen de koraalriffen voor Oostpunt en de rest van Curaçao meer dan duidelijk.
Je daar als ’wetenschapper’ van af te maken met het antwoord dat je vanaf de kant in zee hebt gekeken en dan te concluderen dat de omstandigheden van het koraalrif niet essentieel verschillen van die van de rest van het eiland  laat me twijfelen aan het wetenschappelijk gehalte van de gehele studie.
Het antwoord dat het koraalrif buiten je opdracht lag omdat die zich slechts beperkte tot de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrestrische gebied, lijken me eerder ingegeven door de opdrachtgevers. Hiermee zijn de zwaarst wegende aspecten die tegen ontwikkelingen van Oostpunt gebruikt zouden moeten worden willens en wetens bewust buiten spel gezet.
Ook de rol van de overheid is in dezen op zijn minst dubieus. Het ruimtelijk beleid is in het verleden na uitgebreide studie, overleg en inspraak met alle belanghebbenden door de overheid vastgelegd in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan. We hebben het hier over een ruimtelijk beleid in het algemeen belang en niet in het belang van de een of andere grootgrondbezitter. Het is niet voor niets geweest dat Oostpunt de status van conserveringsgebied heeft gekregen.
Bestemmingswijzigingen doordrukken zonder de daarvoor wettelijk vastgelegde procedures te hanteren en/of deze procedures aan te passen lijkt verdacht veel op gelegenheidswetgeving om belanghebbenden te accommoderen.
Politici en ambtenaren die aan deze ontwikkelingen hun medewerking verlenen uit onwetendheid zijn naïef. Als ze de essentie van het ruimtelijk beleid inclusief natuurbescherming/beheer niet begrijpen zijn ze dom, en als ze willens en wetens hieraan meewerken om er politiek of anderzijds voordeel uit te behalen zijn ze corrupt.

Chris Schmitz, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).