7 September 2011, een jaar geleden dat Frank die noodlottige duik maakte en hierdoor nu het leven verder gaat als quadripleeg.
Tijdens dit jaar heb ik Frank leren kennen tijdens zijn verblijf in de IC en later op de kinderafdeling van het Sehos. Een deel van de zorg die Frank ontving was een start te maken aan zijn revalidatie. Ik werd zo de aangewezen fysiotherapeut van Frank. De revalidatie van Frank in het Sehos heeft bijna 9 maanden geduurd, daar hij met veel complicaties te maken kreeg. Door inzet van zijn hele zorgteam was Frank klaar om verder te revalideren in het revalidatiecentrum alhier.
Tijdens die 9 maanden werken met Frank heeft hij veel indruk op mij gemaakt waardoor ik ook thuis kwam met zijn verhaal. Er werd thuis bijna dagelijks naar Frank gevraagd. Door de kinderen werd natuurlijk de vraag gesteld of Frank ooit nog zou lopen. Nee, Franks enige uitweg zou een aangepaste elektrische rolstoel zijn. De realiteit was een teleurstelling en greep vooral mijn vrouw aan en zij kwam tijdens een gesprek met een huisvriend op het idee om deze speciale rolstoel te regelen voor Frank. Al snel werden diverse personen benaderd met de vraag of ze mee wilden denken en doen. Het bestuur van de Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation werd in dezen ook benaderd vanwege de mooie aansluiting van de missie van deze stichting en het project. Zo is de ‘Walk for Frank’ geboren als fundraising voor de aankoop van de elektrische rolstoel.
7 September 2012, precies een jaar na Franks ongeluk waar ik nu kan zeggen dat ik niet alleen een hele ervaring rijker ben, maar ook een vriend ben geworden van Frank, blijkt de rolstoel door het bestuur van de Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation officieel aan hem te zijn overhandigd......
Officieel?
Waarom ben ik, als Franks therapeut, hier totaal niet van op de hoogte gesteld? Wat moet Frank niet denken? Negen maanden intensieve behandelingen, gesprekken, tranen en vreugde, een missie waarin ik al mijn toewijding en energie heb gestoken en voel ik me door het bestuur van Ronald McDonald House Charities Curacao Foundation gepasseerd! Vooral omdat zij weten hoe nauw ik (naast nog andere niet-genodigden) betrokken ben geweest en zeker als initiatiefnemer in dit geheel.
Mijn grote teleurstelling roept nu één grote reactie bij mij op:...eerzucht van het bestuur van Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation, zeker ook gebaseerd op eerdere incidenten die ik zelf van de zijlijn heb ervaren tijdens het organiseren en na de ‘Walk for Frank’.
Hoe is dit mogelijk? Eerzucht vanuit een bestuur die een bepaalde doelstelling heeft om er samen met donateurs en vrijwilligers te zijn voor het zieke kind, maar nu geven zij een verwrongen eerzuchtige indruk...
De teleurstelling is groot, maar desondanks weet ik wat ik heb betekend en nog steeds doe voor Frank, want dat is wat telt! Nog steeds bezoek ik Frank in het revalidatiecentrum, iets wat het eerzuchtige bestuur van RMHC nog nooit heeft gedaan.
Bij dezen wil ik dan ook graag een ieder persoonlijk, die aan mijn en Frank zijn zijde heeft gestaan en daardoor meegewerkt heeft aan de speciale rolstoel voor Frank, bedanken. Masha danki my friends! Ik heb het wel met de juiste intenties gedaan, iets waar het bestuur van Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation met meer dunk en respect mee om had kunnen gaan. Jammer!
Bjorn van der Ree
Fysiotherapeut en vriend van Frank

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).