Geachte Excellentie,
Vernomen uit de media dat de nieuwe voorzitter van de Staten, de heer A. Godett, u heeft doen toekomen het verslag, opgesteld door notaris Alba Chatlein, van de vergadering met een meerderheid van de Statenleden op maandagavond 10 september 2012 waarin de oude voorzitter en ondervoorzitter zijn vervangen door een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.
De samenleving begrijpt niet dat er dinsdag een openbare vergadering van de Staten is gehouden waarin de heer Asjes optrad als voorzitter terwijl de avond daarvoor een nieuwe voorzitter is gekozen door een meerderheid van de Statenleden.
Zowel de regering als de Statenvoorzitter van het land Curaçao erkennen blijkbaar niet de beslissing van een meerderheid van de Staten een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter te benoemen.
De oude Statenvoorzitter houdt zich niet aan artikel 64 lid 3 van het Reglement van Orde van de Staten PB 2012 #50: Bijeenroeping openbare vergadering.
Op basis hiervan heeft een meerderheid van de Statenleden gebruikgemaakt van artikel 120: Onvoorziene gevallen.
In uw persbericht van 11 september 2012 Conclusies advies mr. C.M. Grüning en mr. R.P.Koeijers stelt u het volgende:
,,In het belang van Curaçao en haar jonge democratisch bestaan, is het gewenst dat eerst op landelijk niveau zelf alle mogelijke oplossingen worden aangedragen.”
Voor de samenleving zijn er nu blijkbaar twee voorzitters en dat kan natuurlijk niet in onze rechtsstaat.
De gouverneur, als orgaan van het land Curaçao en als orgaan van het Koninkrijk der Nederlanden, kan snel een einde maken aan deze onzekerheid door een verklaring uit te geven wie nu wettelijk volgens onze staatsregeling de huidige voorzitter en ondervoorzitter zijn.
In het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden staat onder artikel 43 het volgende:
1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.
2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.
Als burger doe ik hierbij het verzoek zo snel mogelijk hierover duidelijkheid te scheppen, voordat het een en ander uit de hand loopt.
Hoogachtend,
Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).