Afgelopen week drukte het Antilliaans Dagblad een artikel af, dat afkomstig was van de ‘Raad van Kerken’. Deze Raad van Kerken is samengesteld uit een aantal kerken op Curaçao, waaronder de Rooms Katholieke Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk, de Joodse gemeenschap, de Synagoge, de Pinkstergemeenschappen, et cetera.
Natuurlijk werd mijn interesse geprikkeld, daar ik meende dat nu eindelijk de Raad van Kerken een duidelijk signaal zou gaan afgeven naar onze samenleving. Maar, al lezende werd ik enorm teleurgesteld. Het was ‘vlees noch vis’. De lezer, u en ik, werden opgeroepen om vooral te gaan stemmen en dat naar eer en verantwoordelijkheid en zeker niet in te gaan op corruptie en wat het negatieve dan ook zou zijn. Maar, de Raad van Kerken gaf geen enkele duidelijke richting of wijzing, wij als ‘lieve geloofsschaapjes’ moesten zelf maar uitmaken wat wel en wat niet te doen. Nergens gaf de Raad van Kerken een duidelijke richtlijn. Ik zou de Raad van kerken willen vragen: Waar staat u? Durft u echt niet uw hoofd uit te steken voor een rechtvaardige zaak op Curaçao? Ons geloof bestaat uit: rechtvaardigheid, waarheid, verzoening uit liefde en daardoor vrede. Maar dan moeten we wel de etappes daarvoor uitgestippeld bewandelen.
Wie wilt u dienen, Raad van Kerken? God of de mensen?
Jan Jonkman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).