Door Wim Statius Muller
Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft duidelijk uitgelegd waarom de 27e vergadering van Parlatino in Panama zich in een resolutie solidair heeft verklaard met bevolking en parlement van Curaçao in onze ‘strijd voor emancipatie en zelfbeschikking’.
Dat Parlatino er alle begrip voor heeft dat Curaçao een rekolonisatie door Nederland niet kan accepteren, is heel begrijpelijk voor eenieder die kennis heeft genomen van de wijze waarop het Latijns-Amerikaans Parlement door de Staten van Curaçao is voorgelicht over een te wraken opstelling van Nederland tegenover een emancipatieproces, waarvan werd verklaard dat het onder de bevolking van Curaçao leeft.
Het pleidooi dat de Curaçaose regering heeft gehouden voor het inslaan van onze weg naar onafhankelijkheid, is in een eisenpakket geformuleerd ten geleide van de Koninkrijksconferentie, die aanstaande woensdag in Den Haag van start hoort te gaan. Kennisname van deze eisen heeft in de Tweede Kamer tot standpuntbepalingen bij de meeste fracties geleid. Sprekers die namens regerings- zowel als oppositiepartijen, en de gedogende PVV, het woord deden, gaven te kennen dat in het Nederlandse parlement een overgrote meerderheid de onmiddellijke uittreding van Curaçao uit het Koninkrijk der Nederlanden zou verwelkomen.
Van enige behoefte aan verzet tegen zo’n secessie is geen sprake. Wat de meeste sprekers, inclusief minister Donner van Koninkrijksrelaties, uiteraard wel te kennen gaven, is dat een volksraadpleging bij wijze van een referendum aan de afscheiding vooraf moet gaan, ofwel Curaçaos lidmaatschap van het koninkrijk zou moeten bevestigen.
Het is waarschijnlijk dat Parlatino, indien Nederland zich tegen zo’n referendum zou hebben verzet, er fel voorstander van zou zijn geweest. Nu ook zou Parlatino het dus enthousiast moeten verwelkomen, en Nederland niet moeten aanklagen, maar vrijspreken. De vraag is echter of men in de kantoren van het Parlatino de krant goed leest. Als het redelijk is dit te betwijfelen, zou de heer Asjes qualitate qua aan Parlatino nu een nadere toelichting moeten geven, en zou hij ook moeten trachten te bewerkstelligen dat in de publiciteitsorganen van de organisatie over Nederland voortaan de loftrompret wordt gestoken.
Overigens is het niet onredelijk te verwachten dat de Statenvoorzitter en andere sterren van onze regeringscoalitie aan de minister-president van Aruba, de heer Eman, hun verontschuldigingen aanbieden wegens met zoveel ergernis en provocatie niet te hebben beseft dat hij een betere kijk heeft dan zij op hoe gezonde relaties met de politici van Nederland te onderhouden.

Wim Statius Muller is behalve musicus en componist grondlegger van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA), tegenwoordig Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). In die hoedanigheid heeft hij veel buitenland- en diplomatieke ervaring en contacten.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).