Ik heb een aantal vragen voor u en ik hoop dat u er de tijd voor wilt nemen om deze te beantwoorden. Er is de afgelopen tijd veel onduidelijkheid over de toekomst van ons eiland ontstaan. Er zijn zoveel verschillende ideeën onder de bevolking en iedereen zal het beste voor ogen hebben, daar moeten we toch van uitgaan? U laat regelmatig van u horen in de media en daarom ben ik benieuwd naar uw ideeën over de toekomst van Curaçao. Ik heb geprobeerd me daarvan een beeld te vormen maar kom er niet uit. Daarom mijn vragen aan u.
Hoe ziet u de ontwikkeling op economisch gebied? Denkt u aan enige vorm van ondersteuning hierin door Nederland of, zo niet, aan welk(e) land(en) denkt u dan die Curaçao economisch kunnen ondersteunen? Curaçao, los van de rest van de wereld, is te klein om zelfstandig tot welvaart te komen. Heeft u een idee over een bepaald economisch systeem? Wilt u het accent leggen op particuliere marktwerking of op een systeem waarin de economie meer in handen van de staat ligt? Een meer geleide economie? Wat vindt u belangrijk voor Curaçao? Ik hoor heel graag uw ideeën hierover.
Hoe ziet u de politieke ontwikkeling? Wilt u in enige vorm binnen het Koninkrijk blijven of, zo niet, aan welke vorm van bestuur denkt u dan? Wilt u een democratisch bestuur handhaven, waarin ruimte is voor meerdere politieke stromingen, of gelooft u dat Curaçao, als zelfstandig land, een meer autocratisch bestuur nodig heeft om orde te creëren? Denkt u aan een socialistisch systeem of misschien communistisch? En welke landen ziet u daarin als eventuele bondgenoten? Opnieuw, wat vindt u belangrijk voor Curaçao? Ook hierover zou ik graag uw ideeën horen.
En tenslotte, hoe denkt u over de samenstelling van de bevolking van Curaçao in de toekomst? Is het naar uw idee mogelijk om de multiculturele samenleving te handhaven? Zal iedereen passen in het beeld van Curaçao, zoals u dat voor ogen heeft? Blijven alle mensen welkom, ongeacht nationaliteit, huidskleur of geloof?
L. Noordhoff-Baas, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).