De controverse die u heeft met de E40-groep over al dan niet gedane uitspraken kunt u natuurlijk zelf heel gemakkelijk oplossen door openlijk te verklaren wat u dan wel precies gezegd heeft tijdens de bewuste Statenvergadering (of elders via de openbare media).
Maar dat doet u bewust niet omdat u beseft dat in wat voor bewoordingen dan ook, u de 40 personen die met de commissie Rosenmöller gesproken hebben, bestempeld heeft als landverraders en dat naar uw zeggen deze landverraders gestraft dienen te worden.
Het waarheidsgehalte over het wel of niet genoemd hebben van de doodstraf al dan niet door middel van ophanging doet weinig ter zake, dat betreft slechts de strafmaat en doet verder niets af aan het feit dat het onvoorstelbaar is dat een minister, een gezagsdrager van ons modern westers en beschaafd land, nota bene in het openbaar en zonder ook maar de minste terughoudendheid of schaamte, zich het recht aanmeet om burgers het zwijgen op te leggen wanneer die een mening willen verkondigen die hij niet deelt. Hoe durft u het in uw hoofd te halen om te denken dat u als vertegenwoordiger van de staat het recht zou moeten hebben een mening te onderdrukken waneer die u niet zint?
Dat is een heel bekende stalinistische zienswijze, beseft u dat? Hoe zou u het vinden indien de E40-groep straffen en maatregelen zou uitroepen tegen al die schadeberokkenende en weerzinwekkende onzin die uw politieke leider steeds uitkraamt?
Hoe erg dan ook, wij arme burgers moeten dat maar gedogen want het recht van vrije meningsuiting ligt aan de basis van onze democratie en die is ons heilig. Een bekend citaat van Voltaire luidt als volgt: ,,Ik ben het volstrekt niet met u eens maar zal tot aan de dood uw recht verdedigen om u te uiten.” Daar gaat het om meneer Monk, het gaat om de totaliteit van uw schandalige uitspraken  waaruit blijkt dat u een van de meest fundamentele grondrechten van ons volk, het recht van vrije meningsuiting, absoluut niet erkent en respecteert wanneer die meningsuiting u niet bevalt.
Het is natuurlijk erg doorzichtig wanneer u voor uw flagrante blunder een afleidingsmanoeuvre tracht te zoeken door luidkeels te roepen dat u nimmer heeft gesteld dat deze 40 de doodstraf verdienen (dat moet overigens toch wel ergens vandaan gekomen zijn), dat detail over wat u daaromtrent precies gezegd zou hebben doet weinig ter zake, het vormt slechts een onderdeel van een schunnig betoog tijdens welke u zich in ieder geval zeer verachtelijk, dreigend en vernederend heeft uitgelaten over een groep andersdenkende burgers.
In plaats van die stompzinnige afleidingsmanoeuvre zou u er beter aan hebben gedaan te erkennen dat u, door emoties overmand (getuige dat belachelijke scheurgedrag), uzelf vergaloppeerd heeft hetgeen alleszins een algemeen excuus zou rechtvaardigen.
Maar het is inmiddels reeds duidelijk dat uw excuus er niet zal komen, uw groteske macho-ego laat zulks immers niet toe, de brief aan Amnesty International was dan ook volkomen terecht. Al die leeghoofdige bravoure  over het aanpakken van de E40-groep zal ongetwijfeld averechts werken en de beweging alleen maar sterker maken.
Daarnaast maakt u van de 40 ‘dissidenten’ enkel maar nog grotere helden dan die welke zij reeds zijn, het gaat hier immers om dappere burgers die het gedurfd hebben om oneigenlijkheden aan te kaarten die deze regering zo heftig tracht te verhullen.
Hoe meer u tegen de groep schopt, des te meer blijkt hoe terecht hun actie is geweest. ‘E grito di Alameda’ heeft aangetoond dat het volk aan hun zijde staat en hun steunt in hun strijd voor integer staatsbestuur. Dat streven wordt alleen maar krachtiger door uw pogingen tot onderdrukking van de vrije meningsuiting.
In onze geschiedenis is het nog nimmer voorgekomen dat het volk zelf heeft moeten opkomen voor bestuurlijke integriteit en voor hun eigen recht van vrije meningsuiting.
U en deze coalitie zijn daarom een grote blamage voor ons land, een dieptepunt  en een zwarte bladzijde in onze historie, een bladzijde die het volk maar liefst zo snel mogelijk wil omslaan.
George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).