Ik heb een voorstel, een stom voorstel misschien, maar een voorstel niettemin. Wij bouwen een muur vanaf Emmastad ongeveer, richting noord, tot aan de noordkust. Zo verdelen wij het eiland in twee helften: Oost en West. De enige twee verbindingswegen zijn de Julianabrug en de Emmabrug. Tussen zes uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds is er vrij personenverkeer. Er wordt wel tol geheven in beide richtingen. Tussen zes uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends, dus pakweg tussen zonsondergang en zonsopgang, moet eenieder zich op zijn of haar eigen plek bevinden. Wachtlopers krijgen dispensatie, mits de 80/20-norm niet overschreden wordt.
In beide gebieden, West en Oost, wonen mensen die het volledig eens met elkaar zijn. Dit zal in het begin een hele volksverhuizing teweegbrengen, maar na stabilisatie zullen er op iedere helft evenveel mensen wonen.
Bij nader inzien is dit zo’n gek idee nog niet. Op Sint Maarten heb je toch ook een Franse en een Nederlandse kant, in België een Vlaanderen en een Wallonië, en in Asterix de Oost-Goten en de West-Goten.
Dit voorstel biedt de mogelijkheid tot het oprichten van de Orde van Advocaten Oost en de Orde van Advocaten West, een Sportfederatie Oost en een Sportfederatie West, Liga Pariba West en Liga Pabou Oost, enzovoort. De regeringen van beide helften genieten het volste vertrouwen van de onderdanen, dit is immers het criterium. Overlopers komen in een soort bufferzone, totdat er een swap kan plaatsvinden met een overloper van de andere kant. Draaideuroverlopers worden verbannen.
Uiteraard zitten er nogal wat juridische haken en ogen aan dit voorstel, maar de juristen uit het oosten en die uit het westen komen er samen wel uit. Of niet soms?
Roy Evers, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).