Ja hoor, meneer Eisden. Natuurlijk moet gouverneur Goedgedrag onmiddellijk opstappen, omdat hij op 10 februari 2010 een onrechtmatig Landsbesluit heeft ondertekend dat indruist tegen een wetgeving van Hogere Orde, namelijk de zeven maanden later (!) aangenomen en pas op 10-10-10 van kracht geworden Staatsregeling van Curaçao. Kunt u ook uitleggen hoe dit Landsbesluit in strijd kan zijn met een nog niet bestaande Staatsregeling? Of hoe de Staatsregeling van Curaçao van een Hogere Orde kan zijn dan een Landsbesluit, terwijl op het moment dat de Staatsregeling van Curaçao van kracht is geworden, het Land niet meer bestaat en er dus ook geen Landsbesluiten meer genomen (kunnen) worden?
Nog los van deze punten: voorafgaand aan uw bovengenoemde stelling houdt u in uw ingezonden stuk (zie gisteren in deze krant) een wollig betoog dat stijf staat van uw persoonlijke frustraties, waarin u juist beweert dat de meer dan 16 jaren aan de macht zijnde rechtse dictatoriale regering (lees: de PAR) met opzet de wijze van screening c.q. antecedentenonderzoek van ministers niet in de Staatsregeling van Curaçao heeft opgenomen. Kunt u de lezer uitleggen hoe een Landsbesluit waarin dit wel is geregeld, strijdig kan zijn met een Staatsregeling van Curaçao waarin volgens uw eigen woorden niets hierover is geregeld?
Els van Cappelle, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).