Naar aanleiding van het recente ongeval door het instorten van een monumentaal pand in Otrobanda verscheen minister Charles Cooper (MAN) in TeleNotisia om zijn nieuwe beleid aan te kondigen met betrekking bouwvallige monumenten in de binnenstad. ,,Via een aanschrijvingsbeleid zal er meer druk worden uitgeoefend op eigenaars van monumenten in de binnenstad om deze te restaureren", aldus de minister.
Dit is pure volksverlakkerij, want dat is al meer dan tien jaar het beleid van het (inmiddels opgeheven) Monumentenbureau van DROV. Daar is niets nieuws aan en dat weet de heer Cooper als ex-gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting ook heel goed. Het heeft alleen nooit enig effect gesorteerd, omdat het Monumentenbureau nooit in staat was enig vervolg te geven aan de aanschrijvingen.
Achtereenvolgende gedeputeerden - inclusief huidig minister Cooper - hebben elk jaar het benodigde bedrag om panden van weigerachtige eigenaren te laten restaureren en vervolgens de kosten op hen te verhalen, geschrapt van de begroting of zodanig verminderd dat er weinig tot niets mee te beginnen was. Hierdoor zijn tientallen panden die tot beschermd monument waren aangewezen, ingestort of gesloopt.
Hoeveel geld is er voor het komende jaar vrijgemaakt op de begroting om daadwerkelijk uitvoering te geven aan het al meer dan tien jaar geleden vastgestelde beleid? En gaat het Land Curaçao bij monde van de minister straks echt monumenten onteigenen of veilen, ook wanneer die van een belangrijke sponsor is van zijn partij? Waarom is het Monumentenbureau als zelfstandige afdeling binnen DROV opgeheven?
Bij wie moeten monumenteneigenaren nu aankloppen binnen DROV voor informatie, vergunningen, etc.? Wie bepaalt straks welke werkzaamheden gedaan moeten worden aan een bouwvallig monument? Gaat de overheid ook haar eigen monumenten, waarvan er ook verschillende bouwvallig zijn, restaureren en onderhouden?
Het wordt tijd dat de huidige regering eens stopt met feesten, het afbreken van het werk van voorgaande regeringen of het proberen oud beleid als nieuw te verkopen. Het wordt tijd dat de bestuurders de mouwen eens gaan opstropen en beginnen te regeren! Of geldt voor deze regering: 'Geen beleid is ook een beleid'?

E. van Cappelle, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).