In reactie op het voornemen van de ‘Groep van 12’ om Aqualectra te sommeren waterfluoridering te stoppen.
Ik ben altijd enorm jaloers geweest op de situatie op buureiland Curaçao waar verstandige mensen hebben ingezien dat waterfluoridering een geweldig cariës-preventief effect heeft (cariës is het fenomeen van het ontstaan van gaatjes in het glazuur van tanden en kiezen ten gevolge van zuuraanvallen van met suiker gevoede mond-bacteriën).
Uit een onderzoek tussen de gemeente Tiel en Culemborg in de zestiger jaren in Nederland, waarbij de ene gemeente wel en de andere gemeente niet van gefluorideerd water werd voorzien, is dit effect onomstotelijk bewezen. De mogelijke bijeffecten zijn tientallen jaren daarna ook onderzocht en hebben nimmer enig significant resultaat opgeleverd. Deze resultaten zijn gestaafd door soortgelijke onderzoeken elders in de wereld.
De verklaring is logisch: in de honderdduizenden jaren dat de mensheid een plaatsje op deze aarde heeft veroverd, heeft zij tot enkele decennia geleden altijd oppervlaktewater kunnen drinken waarin fluoride als natuurlijk bestanddeel voorkomt. Zoals bekend halen wij op de Antillen het water middels filters uit zeewater. Die filters zijn helaas ook verantwoordelijk voor het verdwijnen van dit voor de opbouw van het gebit zo belangrijke stofje.
Het is algemeen bekend dat met name in de lagere sociale klassen kinderen met goedkope voedingsmiddelen, afgestampt met suiker, letterlijk worden zoetgehouden. Suiker blijkt een soort sluipmoordenaar te zijn die naast het ontstaan van cariës verantwoordelijk is voor ontzettend veel problemen zoals obesitas en diabetes.
Ik zou de ‘Groep van 12’ ernstig in overweging willen geven haar voornemen te herbezien en te rade te gaan bij ter zake deskundigen. Realisatie van het voornemen zal ongetwijfeld een enorme toename van het voorkomen van cariës bij de jeugd van Curaçao te zien geven. Juist die jeugdigen, waarvoor zij meent te moeten opkomen. Wees verstandig, blijf achter uw toekomstige stemmers staan en richt uw pijlen op de voedselproducenten die het volk zoethouden.

Robert van Dongen (tandarts-implantoloog), Bonaire

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).