Op zaterdag 24 december jongstleden verscheen in uw krant een artikel met de titel ‘Het Goede Nieuws’ van de hand van Fred Wiel. De mij onbekende auteur gaf aan de gedachte achter het goede nieuws van de geboorte van Jezus te willen verwoorden. Prachtig op deze dag, zou je denken; een mooi artikel in de Kerstspecial waarin de inhoud van het kerstfeest op een serene wijze nog eens wordt uitgelegd. Ik ging er rustig voor zitten, maar moest tot mijn grote spijt al spoedig ontdekken dat de auteur na wat warrig en onsamenhangend theologisch gebrabbel in het eerste gedeelte van zijn artikel, in het vervolg van zijn schrijven de katholieke kerk meende aan te moeten vallen op een wijze waarvan ik me afvraag in hoeverre hij dat weet te rijmen met zijn christen-zijn dan wel met de ‘gedachte achter het goede nieuws’. Tenminste, ik neem gemakshalve aan dat Fred Wiel zichzelf christen noemt. Of hij namens een groepering of op persoonlijke titel spreekt, blijkt nergens uit in het artikel. Wel rijgen de dommigheden en verdachtmakingen jegens de katholieke kerk zich er aaneen. Beschuldigingen worden op geen enkele wijze met feiten onderbouwd noch met voorbeelden geïllustreerd. Het is een verzameling gratuite beweringen met een laag pseudo-theologisch niveau. Mij deed het pijn om dit soort teksten van een vermeende medechristen op nota bene 24 december te moeten lezen. Het aanstaande Kerstfeest werd schaamteloos gebruikt om anderen te beschadigen. En voor alle duidelijkheid, natuurlijk kent ook de katholieke kerk haar schaduwzijden en zal zij haar theologische denken voortdurend moeten doordenken en herformuleren. Maar deze opdracht tot bekering en verdieping rechtvaardigt op geen enkele wijze de aanval in het artikel van Fred Wiel. Het zou hem sieren als hij zich zou richten op een duidelijke verwoording en eerlijke beleving van zijn eigen kracht en inspiratie, in plaats van anderen ten onrechte en nodeloos te beschadigen. Daarom Fred Wiel, probeer geen licht te zijn door anderen zwart te maken, maar wees een licht door wie je zelf bent, gewoon op eigen kracht en met de hulp van de genade van God. Bij deze opdracht wens ik je alle zegen toe.

Marc Hooijschuur (pastoor Santa Famia), Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).