Een paar dagen geleden in het nieuws: ‘Seksrobot als nieuwe seksrelatie’. Gelukkig zat ik in een goede stoel, anders was ik subiet van m’n stokkie gevallen. Nu ja, zo uit de tijd ben ik nu ook niet, we kennen al sekspoppen, sekssurrogaten en noem maar op, maar dit: seksrelatie met een seksrobot?
Dat zou kunnen betekenen geen seksrelatie meer tussen mensen, of die relatie nu hetero of homo is. In vroegere tijden heb ik ooit gehoord dat de mens seks had met dieren, maar nu met robots, een geprogrammeerd niet-levend wezen? Nee, dat gaat boven mijn pet.
In gesprekken met mensen hoor je dan: ,,Waar gaan we met de mens heen?” Even bekomen van de schok, werd ik gewoon nuchter en dacht: ,,Heel eenvoudig, de mens wordt overbodig.”
Het begon al in het Paradijs. God schiep de mens naar Zijn gelijkenis en God en de mens hadden een goede relatie met elkaar, uitgedrukt in: respect, geloof, vertrouwen, hoop en vrede. Maar in dat Paradijs liep het stuk, de mens verbrak die relatie met God door gebrek aan vertrouwen en de geschiedenis van de mens zonder God brak aan. Dit noem ik degeneratie.
De duizenden jaren van ‘Het verschijnsel Mens’ (Pierre Teilhard de Chardin) zal ik u besparen. Het is maar al te vaak een vicieuze cirkel van macht en onmacht. Zo gaat het als je je ‘navelstreng’ moedwillig verloochend hebt en nog steeds verloochent.
Wat is de mens? In mijn visie een ‘Eenheid van Geest, Ziel en Lichaam’. Dit noem ik de ‘Drie-eenheid van de Mens’, de mens met een transcendente=goddelijke en immanente=realiteit van lengte, breedte en hoogte. Zo was het de bedoeling Gods in het begin. Geest=Goddelijk, het transcendente deel en immanent de lichamelijke en mentale delen.
Maar met het loslaten van de van oorsprong zekere ‘navelstreng’ tussen God en de mens, verbrak de relatie: God en mens, en begon de negatieve evolutiespiraal van de mens.
Wat nu? De wereld stormt af op een schijnmenseljke werelddictatuur, waarbij en waarin de ‘mens’ niets meer te vertellen heeft dan alleen ‘kadavergehoorzaamheid’ te tonen. Dus, we krijgen het begin van de ‘robotgeschiedenis, de grote ‘Aap van God’, die alles na-aapt. Alleen geen oorspronkelijke, originele, levende mens meer. Ook begrippen als ‘democratie’ gaan verdwijnen.
Democratie? Wordt een lachertje. Normale, of verlichte dictatuur, een gepasseerd station. De toespraak van koning Willem-Alexander was een oproep tot redelijkheid, hetgeen zoveel wil zeggen dat wij elkaar als mensen in elkaars waarde moeten laten. Ook deze visie over de mens zal overbodig worden als de robot de mens vervangt.
We hebben alle voorboden van onmenselijke ingrepen in de menselijke waarden achter de rug, zo van ‘Feind hört mit’; hackers leggen alle privé-info bloot; zelfs presidentsverkiezingen worden beïnvloed, en populisme krijgt de overhand in Europa.
Het verschijnsel mens wordt nu hoe langer hoe triester, een ontgoocheling van wat ooit mens is geweest. En dus nu ook: de seksrobot doet z’n intrede. Mens overbodig! Echt menselijke relaties? Overbodig!
In de toekomst behoeft de mens geen enkele verantwoordelijkheid meer te hebben, noch af te leggen, geen karaktervorming door en van kinds af aan aangeleerd stramien. Neen! Alles geprogrammeerd. Dus seksrobot? Ja! Mens overbodig! In de schepping van de mens gaf God de mens de hoogste waarde mee: kiezen, je richting uitstippelen. Oké, het ging faliekant mis, maar nu in de wellicht naderende toekomst hoeft dat niet meer.
Zelfs het emotionele en libido in en van de mens wordt zonder het echte: mens zijn leven ingebracht en ‘beleefd’. En dit omdat wij de navelstreng tussen God en de mens verloochend hebben, we krijgen de seksrobotrelatie.
Wordt dat onze toekomst? 2017? Ik sluit met: ,,God gaf ons deze aarde als een vruchtbaar land; maar wat wij er van maken, dat ligt in onze hand”. En toch blijf ik geloven in God en de mens. Felis aña 2017.
Jan Jonkman,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).