Mama Kòrsou wil benefits voor haar kinderen 
Het is niet verstandig om een Heads of Agreement (HoA) met bindende werking te ondertekenen voordat alle risicofactoren, gevolgen en impact voor de samenleving goed overwogen zijn. De regering heeft een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een zo goed mogelijk vorm invulling te geven aan een dergelijk sociaal contract met de bevolking. Om dat te kunnen bewerkstelligen moet de overheid zelf ook de eigen instrumenten beschikbaar hebben ter voorkoming dat Curaçao weer helemaal economisch afhankelijk wordt van één enkele grote buitenlandse entiteit (whoever that may be), die notabene zelf ook onderworpen is aan de marktwerking op de internationale oliemarkt, die óók buiten hun eigen invloedssfeer ligt. Als die marktwerking negatief uitpakt voor China, kan China een beroep doen op overmacht en de modernisering van de Isla opschorten of afblazen. China kan de barter crude, die ze in betaling gaat krijgen van Venezuela voor de aflossing van de staatsschuld, ook bij Citgo op Aruba laten raffineren. Dan heeft China de gemoderniseerde Isla-raffinaderij ook niet langer nodig.
Het is voorbarig om nu reeds bindende overeenkomsten met de Chinezen te sluiten. De instrumenten van de regering moeten van tevoren geïmplementeerd zijn om de voordelen die uit die rechtsbetrekking voor onze eigen bevolking moeten voortvloeien, goed te kunnen managen en te kunnen waarborgen.  
Huidige situatie in verband met beide overeenkomsten: geen concessievoorwaarden, geen boeteclausules, geen inzage, noch medezeggenschap in de leningsvoorwaarden die de Chinezen sluiten met het Chinese bankensyndicaat. Groot risico dat Curaçao via de leningsvoorwaarden van GZE haar eigendomsrecht over de diepzeehavens verspeelt vanwege zekerheidsstelling door GZE, want als GZE in gebreke blijft met de tijdige terugbetaling wordt het in onderpand gegeven vastgoed eigendom van het Chinese bankensyndicaat. 
De meest nadelige clausule in het MoU is echter de clausule vervat in 1.4 op pagina 2 van de HoA: Whiteman heeft een hele opsomming gegeven van voordelen. Whiteman heeft nadrukkelijk achterwege gelaten dat hij een HoA heeft ondertekend met GZE, waarbij in artikel 1.4. is voorzien dat in de toekomst, wanneer de Lease Agreement met GZE is geïmplementeerd, ons Land Curaçao en overheids-nv’s van Curaçao door GZE ‘zullen worden toegelaten’ tot het gebruik van de diepzeehaven Bullenbaai, tegen betaling van een gebruiksrecht daarvoor, maar met behoud van het voorkeursrecht van GZE voor het gebruik. Met andere woorden in die HoA wordt voorzien dat Curaçao en Curaçaose overheidsentiteiten van een buitenlandse entiteit toegang en enig recht kunnen krijgen voor het gebruik van de eigen natuurlijke hulpbronnen van Curaçao, maar aan die buitenlandse entiteit daarvoor een vergoeding zullen moeten betalen. Kan Whiteman misschien nader toelichten waar het ‘voordeel’ voor Curaçao hierin gelegen is? Mama Kòrsou wil echte benefits voor haar kinderen.
(Wordt vervolgd)

Lissette Bor,
Curaçao
ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).