Men kreeg een eiland om er zelf mee te doen en te laten wat men goed acht. Men werd autonoom. Het eiland veranderde in een heus land; bij nadere beschouwing zette de aftakeling van normen en waarden, alsmede de drastische afname van beschikbaarheid van geld voor openbare projecten in hoog tempo onmiddellijk in/door. Dit voornamelijk wegens gebrek aan toezicht van buitenaf en ‘we kunnen het zelf'. Zichtbaar op de openbare wegen aan de staat van het onderhoud van het asfalt en de vele, niet onderhouden, deels in aanbouw zijnde en leegstaande huizen, al of niet geplunderd. De demissionaire minister van Justitie, de heer Navarro, ventileerde niet voldoende mankracht en geld te hebben om de criminaliteit onder controle te houden. En dat na zes jaar autonomie. Recent nog maar veertien man in opleiding tot controleur en handhaver van de openbare veiligheid, daar te velen belaste antecedenten tonen, geestverruimende middelen gebruiken en wegens onder andere conditie nog geen tien meter kunnen hardlopen. In eigen huis is men niet zeker meer tegen bezoek van niet-uitgenodigden en de politie heeft het te druk om voor dit soort zaken meteen uit te rukken, behalve als er doden vallen.
Er was al een massale uittocht van de bewoners vanuit dit land op gang gekomen middels het ventiel, Nederland genaamd. Inmiddels ruim 140.000 aldaar momenteel verblijvend. Alhier zijn nog maar zo’n 85.000 van de huidige 159.000 inwoners op het eiland geboren. Massale verkwanseling door onder andere met behulp van corrupte overheidsambtenaren op Curaçao maakte een enorme influx vanuit het oosten van de wereld mogelijk. De lokalen klagen over het feit dat ze geen winkel meer kunnen openen, daar diegenen uit het oosten van de wereld het altijd goedkoper kunnen doen. Op Bándabou gaat nu de laatste grote zaak gerund door lokalen over naar de nieuwe oostelijke mogendheid. Deze gaat mogelijk binnenkort ook mede de economie bepalen door zelf met zijn voorwaarden over het runnen van het complex van de raffinaderij te komen.
De kip met de gouden eieren - het koraal onder water van Oostpunt - wil men zonder pardon en inspraak geslacht zien, voor bouwactiviteiten op het land. Dit onder meer door advocaten, tuinarchitecten, eigenaars van EOP-gronden (Eilandelijk ontwikkelingsplan) in samenwerking met de minister van VVRP, mevrouw Camelia-Römer. Zoals gebruikelijk vanuit een bepaalde politieke partij gepusht die niet van deze planeet is - bij monde van de heer M. Cijntje - en wordt ‘gemotiveerd’ door te zeggen dat de economie slecht gaat. Dus als er nu zeven hotels bijkomen, dan gaat de bezettingsgraad van de overige onderbezette hotels zeker omhoog, denkt ook de heer Córdoba. Het culmineert in plannen om het EOP, niet zo lang geleden netjes en plechtig afgesproken en opgesteld, te gaan slechten, daar het vele grootgrondbezitters een doorn in het oog is land niet meer te kunnen verkopen. Land wat vaker tegen een habbekrats in bezit werd genomen, vroeger, of geheel zonder betaling. De kroon op dit geheel recent gezet door schijnbaar een one man’s actie van de - inmiddels demissionaire - premier Whiteman (helaas ook van de niet van deze planeet partij), door in zee te willen met China’s overheidsgeld om zo de raffinaderij te laten runnen/over te nemen. Niet logisch gezien de bestaande band met Venezuela. Maar in het geheel niet logisch gezien de klimaatverandering rond de wereld door het massaal opstoken van fossiele brandstoffen. Wanneer opteren we voor ‘sustainable industry’ in plaats van het gegeven van 1918 - Shell - te blijven herhalen? Decennialang had Curaçao de meest vervuilende raffinaderij van het westelijk halfrond tot nu toe en de derde meest vervuilende van de gehele wereld. En de overheid deed tot en met vandaag, juist ja, niets. Onbegrijpelijk overigens dat de Arubaanse politicus/ambtenaar hier ook weer voor opteert en dat met het imago van een ‘groen’ eiland. Krommer kan het niet zijn. Heeft men dan geen geweten en inzage in wat er globaal aan het gebeuren is? Vermoedelijk denken/hopen velen dat ‘het wel los zal lopen’. Helaas zijn dat er nogal wat, onder anderen de religieuzen. Deze vinden dat het allemaal ‘geschreven’ staat, dus het ‘moet en zal’ gebeuren.
Moet vaker aan een uitspraak van het opperhoofd Seattle denken die voorzag dat er een tijd gaat komen waarin we zullen ontdekken dat je geld niet kan eten. En volgens meerdere kritische klimatologen kan dat rond 2030 al zover zijn, tenzij het roer drastisch omgaat door de fossiele brandstoffenlobby te gaan boycotten. Windmolenparken, pv’s, getijdenenergie zijn onder meer een alternatief, benevens een massale mentaliteitsverandering naar toeristen toe. Actief willen dienen en helpen in plaats van passief blijven. Laten we ons denken bepalen door schreeuwers in de politiek die er hier 300.000 mensen willen en de natuur van Bándabou daartoe verder willen neer bulldozeren voor het geïmporteerde surplus? Zoals gezegd, nu met de helft van het aantal inwoners kan men de problematiek van de criminaliteit al niet aan. Dit daar/terwijl het geld uit drugs, wapenhandel, mensenhandel, de sekswerkers en de handel in zeldzame dieren en planten een steeds ‘belangrijkere’ rol gaat spelen nu de pecunia afkomstig uit export schaarser gaat worden, als direct gevolg van de autonomieconstructie.
Kwaliteit hebben we nodig, geen kwantiteit. Geen partijgenoten, familie, kennissen op bepaalde posities, maar eenvoudig ‘the right man on the right place’. Curaçao heeft alle belang om van het imago ‘in de hemel en op dit eiland is alles mogelijk’ af te komen. Laten we hopen dat de gouverneur de verstandigste is en blijft inzake de kip genaamd Oostpunt en de heer Davelaar, partijgenoot van mevrouw Camelia-Römer, maar laat voor wat ie is, in verband met het feit dat hij vindt dat er overal ‘koraal’ zit onder de zee rond Curaçao.

M. Sommer, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).