Uitgangspunt: beweerdelijke besteding door GZE van 56.000.000 dollar aan front-end engineering (dat wil zeggen voorstudies doen vanuit diverse invalshoeken, om in een rapport te verwerken). Dus geen feitelijke engineering voor het tot stand brengen van iets tastbaars en zichtbaars.
Hoe goedgelovig is het Curaçaose lezerspubliek, nee, hoe goedgelovig worden wij verondersteld te zijn om alles klakkeloos als zoete koek te slikken wat onze grote leiders ons voorhouden? In de lokale pers en via de radio zijn wij ‘gewaarschuwd’ dat wij nu reeds bloot staan aan betaling van schadevergoeding aan GZE, want GZE heeft (beweerdelijk!) reeds 56 miljoen dollar uitgegeven aan ‘front-end engineering’.
Op 15 september jongstleden werd het MoU ondertekend, als wij ervan uitgaan dat GZE reeds de volgende dag zou zijn begonnen aan hun voorstudies, dan zou GZE op 16 november jl. (dus zelfs voordat de HoA was ondertekend) in twee maanden tijd 56 miljoen dollar hebben gespendeerd aan die voorstudies? Dit komt neer op 28 miljoen dollar per maand, oftewel gedeeld door 30 dagen op 933.333 dollar per dag. Bij een 8-urige werkdag komt dat neer op 116.667 dollar per uur met een work-force van 466 m/v, die elk per persoon 250 dollar per uur betaald heeft gekregen. Met andere woorden 466 m/v hebben twee volle maanden lang, onafgebroken, inclusief de zon- en zaterdagen aan die voorstudies gewerkt, tegen een uurtarief dat buitengewoon hoog boven het marktconforme tarief in de lokale valuta van China ligt.
De vraag rijst: 1. Waarom heeft GZE dat bedrag gespendeerd als GZE zelf nog geen helderheid kon geven over alle financiële plaatjes verbonden aan de modernisering van de Isla op het moment dat de HoA op zaterdag 18 november 2016 werd ondertekend? Er werd immers een peildatum van 17 december bepaald in de HoA voor het verschaffen van helderheid.
Vraag 2 die rijst: Als GZE zo modern uitgerust is, met zo’n geweldige omzet op de oliemarkt en specialistische kennis van alles wat er omgaat in dat hele marktgebeuren, waarom is het dan nodig geweest om aan externe consultants 56 miljoen dollar te betalen voor het inwinnen van kennis en informatie door middel van de gepleegde voorstudies (die befaamde front-end engineering)?
Vraag 3 die rijst is: Zijn de rapporten reeds gereed en kunnen die (zoals is overeengekomen in artikel 5.3 en 5.4 van de HoA aan RdK overgelegd worden voor inspectie en evaluatie door RdK?
Vraag 4 die rijst is: Heeft RdK reeds per de datum van 16 september 2016 (ruim twee maanden voordat de HoA werd ondertekend) enig verzoek om deze voorstudies te doen verrichten tot GZE gericht, of heeft RdK zonder de ontvangst van enig verzoek van die strekking van GZE, een akkoordbevinding van die strekking afgegeven aan GZE, zonder de gebruikelijke en voorgeschreven werkwijze bij RdK te volgen, welke inhoudt dat er een ‘purchase order’ is afgegeven op basis van een uitgebrachte offerte?
Vraag 5 die rijst is: Waarom is GZE zo hals over kop begonnen met het (beweerdelijk!) spenderen van gigantische bedragen aan voorstudies, terwijl er een ontsnappingsclausule is opgenomen in het MoU dat beide partijen van alle verplichtingen ontheven zouden zijn als er niet binnen 2 maanden een bindende overeenkomst zou zijn gesloten? Pikant detail: de HoA is na de datum van 16 november 2016 gesloten, dus na de termijn van twee maanden.
Laatste vraag: Geloven GZE, RdK en het MDPT werkelijk dat men op Curaçao zo goedgelovig en naïef is om dit allemaal als zoete koek te slikken?
Marguérite Nahar,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).