Geachte M. Sommer,
Al bij uw aanhef moest ik denken aan een song, die ik vaak gebruikt heb bij een huwelijkssluiting: ‘God gaf ons deez’ aarde als vruchtbaar land, maar, wat wij ervan maken, dat ligt in onze hand’. En wat der mensen ervan maken is vaak niet alleen prutswerk, maar knoeiwerk, godgeklaagd. Dat beschrijft u heel open en eerlijk in uw stuk. En dan komt u in uw lange betoog op de ’religieuzen’ te spreken als slechte vertegenwoordigers en slechte rentmeesters van het stukje aarde, ons eiland Curaçao.
Ik zou mij wellicht aangesproken moeten voelen als emerituspredikant, maar dat is niet zo. U gebruikt het woord ‘religie’ en iedere volgeling van de religie zou dus een religieuze moeten zijn. Ja, in de eigenlijke zin van ‘religie’, en daarmee doel ik op alle menselijke machtsgedachten, idem uitvoeringen en idem middelen om de doelen te bereiken en om die te bereiken wordt ‘god’ erbij gehaald als het middel, dat de lading moet dekken. Maar dit heeft niets en ook maar niets te maken met de echte ‘godsdienst’, en die bestaat uit een relatie- verhouding tot de Levende God, van wie uit wij leven.
De ‘religieuzen’ gaan er prat op, van wat er geschreven staat en dat coûte que coûte moet en zal gebeuren.
Niet waar, waarde Sommers.
Als u het dan toch over het staat ‘geschreven’ hebt, lees dan het profetenboekje Jona. God stuurt Jona naar de goddeloze stad Ninevé om daar het uiteindelijke oordeel te uit te spreken. Jona gaat met zichtbare en groeiende tegenzin, maar moet uiteindelijk toch en hij brengt de oordeelsboodschap van God, zoals staat geschreven.
Maar weet u wat er dan gebeurt? De hele stad bekeert zich en komt tot inkeer.
Jona zit intussen onder een boompje in de schaduw af te wachten om dat vreselijke oordeel te zien gebeuren, maar…..niets gebeurt er.
De stad en al haar inwoners worden gespaard.
Kijk, daar heb je de religieuze volgeling, de profeet Jona, die wil absoluut dat wat er geschreven staat ook ten uitvoer wordt gebracht, en hij geniet innerlijk al van de macht die hij heeft.
De relatieverhouding in de godsdienst tussen mens en God is dat waar de mens verandert, God verandert.
Die onheilsboodschappen en oordelen uit ‘wat er geschreven staat’ hoeven niet voltrokken te worden. Het zijn waarschuwingen.
Moet je zien hoe Curaçao kan opbloeien als een lichamelijk, geestelijk en mentaal gezond land.
Ds. Jan Jonkman
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).