De heer Balentina heeft in het bedrijf Holec di Caribe nv (een joint venture tussen Holec Nederland en Ofelgo nv (een lokaal gevestigde firma) gewerkt als voorman onderhoud hoogspanningsinstallaties (12.000 volt). Hij is samen met nog twee werknemers een opleiding gaan volgen bij Holec Nederland, speciaal gericht op het onderhoud van hoogspanningsschakelinstallaties (vooral gietharsgeïsoleerde installaties). Naast deze werkzaamheden deed hij ook onderhoudswerkzaamheden in zogenaamde ‘open hoogspanningsinstallaties’ van Aqualectra. Als geen ander wist hij dat het betreden van alle stations alleen dan mag gebeuren, als het geheel spanningsloos is gemaakt door schakelbevoegden van Aqualectra en deugdelijk geaard.
Nadat het contract met Aqualectra beëindigd werd, is hij samen met nog een collega (die bij Holec di Caribe nv heeft gewerkt) in dienst getreden van Aqualectra. Hier was hij ook belast met het onderhoud van dezelfde hoogspanningsinstallaties, die hij bij Holec di Caribe deed. Hij noch enkel andere monteur die onderhoud deed aan de hoogspanningsinstallaties, mocht het gebouw (met een hoogspanningsinstallatie) betreden zonder dat het vrijgegeven was door de daarvoor bevoegde personen van Aqualectra (indertijd Kodela).
Tijdens mijn dienstverband bij het elektriciteitsbedrijf, mocht niemand het hoogspanningsstation betreden zonder dat hij de bevoegdheid heeft gekregen van de directie. Voor de verschillende spanningsniveaus waren bevoegdheden opgesteld, die afhankelijk van de ervaring en kennis, werden toegekend.
Als wijlen S. Balentina onderhoudswerkzaamheden moest verrichten in het station (12.000 volt), dan moest deze spanningsloos gemaakt zijn. Zelfs het betreden van het station dient verboden te zijn voor employees die niet schakelbevoegd zijn.
Ik ben niet op de hoogte van de omstandigheden waaronder het ongeluk is gebeurd, maar gezien het feit dat het gebeurd is, roept op zijn minst een aantal vragen bij mij op:
1. Is de employee het station binnengegaan met toestemming van zijn superieuren terwijl de installatie nog onder spanning was?
2. Was de employee schakelbevoegd en mocht hij alleen het station betreden?
3. Was er een tweede employee aanwezig? Indien dit het geval was, is deze persoon schakelbevoegd of had hij of zij de bevoegdheid om een 12.000 volt station te betreden, waarvan de installatie onder spanning was? (Een tweede persoon met kennis van zaken, is een steun voor degene die de leiding had op dat moment.)
4. Was er die dag onderhoud gepleegd in het station (in spanningsloze toestand?) of werkte men aan een gedeelte van het station dat spanningsloos is gemaakt? In dit laatste geval moest dit gedeelte deugdelijk geaard zijn, waarbij het gevaar voor aanraking van onder spanning staande delen onmogelijk is. Het is echter altijd uit den boze om in een open systeem (waar de hoogspanningsleidingen zichtbaar zijn (zoals in Cas Chikitu), onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan gedeeltes van de installaties, terwijl nog gedeeltes onder spanning staan.
5. Heeft een schakelbevoegd persoon de situatie vrijgegeven, opdat er werkzaamheden verricht konden worden in het station?
6. Waren de werkzaamheden beëindigd en is het station weer vrijgegeven om wederom in te schakelen en het station onder spanning te brengen? Is de hr. Balentina hierna het station binnen gegaan om nog ‘iets’ te doen?
Gelet op het bovenstaande denk ik dat het op zijn plaats is een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar de gebeurtenissen die geleid hebben tot de dood van de Aqualectra-employee. Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar deze had voorkomen kunnen worden, als de juiste procedures waren gevolgd.
Naam bekend bij de redactie


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).