Dit is het betoog dat ik heb gepresenteerd in de rechtszaak tegen de Belastingdienst (overheid) in verband met het heffen van opcenten. Ik heb duidelijk gesteld dat het niet erom gaat om geld terug te krijgen maar wel om de wijze waarop de Belastingdienst (overheid) omging met deze aangelegenheid. Men heeft namelijk de bevolking niet op de hoogte gesteld waarom na 10-10-’10 toch is doorgegaan met het heffen van opcenten. De rechter is niet bevoegd om landsverordeningen te toetsen maar hij kan wel marginaal toetsen. De rechter geeft zijn oordeel zes weken na de dag van behandeling (25 februari 2016). Ik hoop dat de rechter hen ten minste een tikje op de vingers geeft.

De definitie van opcenten geeft duidelijk aan dat dit een extra heffing is door een lagere bestuurslaag boven op een bepaalde belasting. Sinds 10 oktober 2010 is er geen sprake van twee bestuurslagen. Reden waardoor het handhaven en/of benoemen van eilandelijke opcenten in de beschikkingen van de Inspectie der Belastingen na oktober 2010 niet rechtmatig is. Dus omdat de Eilandsverordening regelende de heffing van opcenten is opgeheven zoals mr. Eekhof stelt, is het duidelijk dat de benaming (eilandelijke) opcenten niet meer gehandhaafd kan worden op de belastingaanslagen. Zie ook de argumentering in de beschikking van de Inspectie der Belastingen als bovenvermeld.
Naar mijn mening is er veel ‘geflipflopt’ door de Belastingdienst in verband met deze aangelegenheid.
Hieronder vindt u 2 betekenissen van het woord opcenten die in het algemeen geldend zijn (generally accepted fiscal principle).
1.(fiscaal recht) procentuele verhoging van belastingen ten behoeve van de provincie of gemeente. Bijvoorbeeld bevoegdheid van de provincies ingevolge de Provinciewet tot het heffen van opcenten op de motorrijtuigenbelasting [..]
Bron: juridischwoordenboek.com
2.(‘financiële zaken, overheid’) percentuele verhoging van belastingen ten behoeve van de provincie of gemeente. Bijvoorbeeld bevoegdheid van de provincies ingevolge de Provinciewet tot het heffen van opcenten [..]
Bron: juridischwoordenboek.com
In zijn vertoog stelt mr. Eekhof dat deze het standpunt van mij kan begrijpen en dat het duidelijker zou zijn geweest als de tarieven vanaf 2011 inclusief opcenten luiden. Dit geeft aan dat mr. Eekhof ook aanvoelt dat er iets loos is met één en ander. Mr. Eekhof stelt verder dat de opcenten vanaf 1 januari 2012 zijn vervallen en feitelijk in het nieuwe belastingtarief zijn opgenomen. Deze nieuwe belastingwetgeving (zonder opcenten) is wel uitgewerkt en door de Staten aangenomen en in werking getreden na publicatie.
Zie tevens de wijze waarop het heffen van opcenten door het Openbaar Lichaam Bonaire is geregeld in AB, 2010 no. 20 vastgesteld voor het Openbaar Lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 van toepassing in het Openbaar Lichaam Bonaire.
Verder blijft nog de vraag hangen of een eilandsverordening niet van kracht verklaard kan worden en in een andere rechtsvorm namelijk een landsverordening, voortgezet wordt zonder dat deze landsverordening, net zoals in geval van de AB 2010 no. 20 ten aanzien van het Openbaar Lichaam Bonaire, uitgewerkt is en gepubliceerd wordt.
Ik hoop bij dezen uw raad te kunnen overtuigen dat ongeacht de jurist van het departement van Financiën c.q. Belastingdienst zich baseert op regelgevingen uit de overgangsregeling, de uitvoering niet correct is verlopen. Tevens blijft de vraag of de wijze waarop deze aangelegenheid in de overgangsregeling is afgehandeld wel correct is. Dit betekent dan dat het opleggen van opcenten na oktober 2010 is gebaseerd op incorrect of beter gezegd onrechtmatige uitgangspunten. Om een terminologie uit het strafrecht te gebruiken; de zogenaamde ‘fruit from the poisoned tree’.

Felix D. Pinedo,
Curaçao
ADletters logo

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).