Met plezier en stijgende verbazing lazen wij de reactie van de heer Gegory Berry, voorzitter van Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC), op onze rubriek in het AD van 25 juni. Abusievelijk stond hier als kop boven ‘De strijd tegen de teek’. Dit moest echter zijn ‘Wist u dat…’ temeer omdat alle feitjes en weetjes die wij in de column benoemden begonnen met ‘wist u dat’.
Het verbaasde ons dat de heer Berry, als door een wesp gestoken, zich zo enorm aangesproken voelde door die zinsnede over het 100 procent vrijwilligerswerk waar Stichting Dierenhulp voor staat. En dat meerdere organisaties dat zouden moeten nastreven.
Opvallend omdat deze zinsnede ‘100 procent vrijwilligerswerk’ zelfs onderdeel uitmaakt van ons logo en beeldmerk. Een uiting die in 2014 zelfs door de vakjury van de NRC Charity Awards werd genomineerd vanwege onze uitstekende mediacampagne om dit te benadrukken.
Echter de heer Berry voelt zich enorm aangesproken en aangevallen. En al geeft hij toe in zijn betoog dat nergens ook maar de naam van de Dierenbescherming te lezen viel, wij toch zeer duidelijk die organisatie bedoelden. Erg vreemd.
Feiten zijn dat Stichting Dierenhulp inderdaad een 100 procent vrijwilligersorganisatie is. Dat wij inderdaad een fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dat wij ook beschikken over het Keurmerk Goed Besteed voor Goede Doelen. Dat wij daarnaast de jaarstukken netjes publiceren. Dat wij géén gelden (donaties etc.) gebruiken voor beleggingen in aandelen of onroerend goed, zoals veel organisaties wel doen overigens. Dat onze overheadkosten over 2014 amper 15 procent bedroegen, en voor het boekjaar 2015 opnieuw lager zullen uitvallen. Als de heer Berry de moeite had genomen naar ons fundraisingevenement bij Servir Frais te komen, hadden we hem dat allemaal kunnen laten zien.
Daarom waren wij zo verbaasd dat de heer Berry niet naliet in zijn betoog onze naam te pas en te onpas te (mis)gebruiken. Duidelijk voelde men zich aangevallen en miskend, terwijl er geen enkele verwijzing werd gemaakt naar de Dierenbescherming Curaçao. Echter, men is daar klaarblijkelijk in de overtuiging dat dit wel het geval is.
Wij als bestuur waren zeer verbaasd en besloten het uiteindelijk maar met een glimlach af te doen. Wij hadden ook in de media een bekend gezegde kunnen gebruiken, dat wellicht aanleiding geweest zou kunnen zijn, voor de reactie van de heer Berry: ‘zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’. Echter dat doen we niet.
Maar we zouden het wel appreciëren als de heer Berry in zijn vervolgadvertentiecampagne voor de SDBC géén misbruik meer zal maken van collega-organisaties, en een actie geheel op eigen kracht vorm te geven. En niet over de rug van, ten faveure van.
Overigens bevreemdt het ons wel dat een noodlijdende organisatie, zoals de SDBC aangeeft te zijn, een kostbare advertentie plaatst. Dat geld had toch veel beter naar de dieren gekund? Maar over die besluitvorming gaan wij niet.
Tot slot naast onze zinsnede ‘100 procent vrijwilligersorganisatie’ gebruiken wij eveneens als pay off ‘Weten waaraan u geeft’. Als dat maar door de beugel kan.
Met diervriendelijke groet aan alle dierenvrienden op Curaçao, namens het voltallige bestuur van Stichting Dierenhulp.

Mark Erwin Vos (initiatiefnemer/voorzitter)


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).