Voor de tweede keer stuurt de regering de Sanctielandsverordening naar de Staten van Curaçao. Opnieuw zijn er weerstanden van de oppositie en tevens van Statenleden die de regering steunen. Een meer naar voren tredende motivatie voor de tegenstand is het met de voet trappen van de autonomie van ons land. De regeringen van Curaçao en Nederland moeten gaan beseffen dat het micro aandeel van ons land ten aanzien van het volgen van de Europese sancties tegen bepaalde landen te verwaarlozen is. Dit lijkt mij dezelfde gevolgen te gaan hebben als ten tijde van het ‘boycotten’ van onze toentertijd bloeiende ‘offshore’ activiteiten. Nederland en de USA hebben onze ‘offshore’ bedrijf om zeep geholpen terwijl Nederland zelf met de buit ervandoor gaat daar vele zogenoemde brievenbus bedrijven te vestigen in Nederland. Of toen diverse westerse landen maatregelen namen tegen Rusland in verband met de revolutie in Oekraïne. Het bleek dat Nederland goede financiële betrekkingen had met miljonairs en miljardairs uit Rusland. Nederland probeerde er op allerlei manieren onderuit te komen. Er wordt niet meer gepraat over deze toestand die aan het licht kwam. Laten ze tevens nagaan wie de olie van de IS koopt.
Indien Nederland wil dat wij automatisch de sancties van de Europese Unie (EU) volgen, dan moet Nederland ook streven dat andere aspecten van de EU ook voor ons gelden. Hierbij wil ik noemen de forse financiële ondersteuningen door de EU aan diverse landen. Nederland heeft niet eens geprobeerd om Curaçao financieel te helpen met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Voor de Curaçaose gezondheidszorg is dit een belangrijk project. Zelfs voor de andere (ei)landen in Caribisch Nederland. Zie de opmerkingen een tijd geleden toen minister Edith Schippers besloot dat Bonairiaanse patiënten niet meer opgenomen mogen worden in het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). Ik ben de enige die hierop reageerde via een ingezonden stuk in de kranten (google ‘Felix Pinedo Edith Schippers’). Nederlandse parlementariërs stellen vragen over de gang van zaken betreffende de bouw van het ziekenhuis. Ze doen er goed aan om alsnog te proberen dat Nederland en de EU ons land financieel zullen steunen met dit project waarvan de totale kosten op den duur 1/3 deel of meer van onze landsbegroting zal uitmaken. Indien Nederland niet wil bijdragen aan de kosten van het nieuw te bouwen ziekenhuis, moet zij zich niet bemoeien met de gang van zaken hieromtrent. Nederland heeft zich verplicht de obligaties ter financiering van de nieuwbouw op te kopen tegen een voor hun begrip redelijke rente. Dus Nederland wint er ook goed geld aan (door de rente op de obligaties en de honderden miljoenen die betaald zullen worden aan Ballast Nedam, die ook ten goede komen van de Nederlandse economie). Als de Nederlandse politici en regering inspraak willen in het hebben en houden van de bouw van het ziekenhuis dan ‘put your money, where your mouth is’.
Voor wat betreft de sanctiewet, wij zullen dat nooit moeten aannemen. Als de volgende ‘strike’ komt zoals Statenlid Cordoba zei, dan moet de gehele ministerraad de ‘homeplate’ verlaten.
Het is tijd dat wij onze tanden laten zien en dat Nederland ons niet van alles kan opleggen.

Felix D. Pinedo, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).