Waarom een parlementair jaar openen, als je het parlement toch het zwijgen oplegt? De Staten zijn ‘vleugellam’, stellen nu ook de twee gerespecteerde adviseurs van de gouverneur. In feite is hun advies, van naar nu blijkt afgelopen vrijdag, en de brief van de gouverneur aan de Groep van Twaalf nu al achterhaald. ,,Het optreden van de gouverneur als koninkrijksorgaan is pas aan de orde als ultimum remedium”, schrijft gouverneur Goedgedrag in een maandag 10 september gedateerde brief aan de twaalf parlementariërs die een meerderheid vormen. Daar voegt hij aan toe: ,,Indien bijvoorbeeld de Staten niet zelf tot redres in staat blijken te zijn.” Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Niemand zit te wachten op ingrijpen door het Koninkrijk (= ‘optreden van de gouverneur als koninkrijksorgaan’) en zeker Den Haag en Goedgedrag zelf niet. Toch is de constatering dat het parlement er zelf niet uitkomt niet ‘pas’ maar eerder ‘al’ aan de orde. Sinds wat er van maandagavond op gisterochtend is gebeurd, zelfs meer dan ooit. Curaçao telt twee parlementen, althans twee voorzitters en twee vicevoorzitters, ieder met hun eigen aanhang. Enerzijds zette een meerderheid Asjes (PS) en Thodé (MFK) af om in hun plaats Rozier (onafhankelijk) en Godett (FOL) aan te stellen. Anderzijds zat Asjes gisteren gewoon de opening van het Statenjaar voor, voorafgegaan door afsluiting door hemzelf van het voorgaande jaar. En hield demissionair premier Schotte (MFK) gewoon zijn verhaal. Alsof er niets aan de hand is. Alsof 12 van de 21 gekozen volksvertegenwoordigers lucht zijn. Daar is het Schotte ook om te doen. Het advies aan de gouverneur geeft een interessant kijkje in de keuken. Zo blijkt de gevallen premier weer in staat op eigen houtje de vorming van een nieuwe regering, die wél een meerderheid heeft, te dwarsbomen. Hij verbiedt namelijk Goedgedrag, als landsorgaan, een (in)formatieproces op te starten om te komen tot een tussenkabinet. De gouverneur kan dus niets met zijn landspet op. Zijn adviseurs en hijzelf stellen dat dit anders wordt als het de Staten ‘moedwillig onmogelijk wordt gemaakt hun parlementaire rechten uit te oefenen’. Dan is de democratie in gevaar, schrijven de adviseurs. Iets waarvoor iemand geen jurist of geleerde hoeft te zijn, want ook de leek voelt haarscherp aan dat hier door een minderheid de democratische basisregels geweld wordt aangedaan. Het ultimum remedium lijkt alleen afwendbaar als de Statenmeerderheid alsnog volledige erkenning krijgt en haar controlerende taak kan uitoefenen.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).