Zo ingewikkeld?
De gouverneur beloofde op donderdag 30 augustus dat zijn door hem geconsulteerde adviseurs uiterlijk woensdag 5 september advies zouden uitbrengen. Maar de week begint vandaag, maandag 10 september, zonder dat de bevolking iets wijzer is. En om de bevolking gaat de patstelling tussen de (minderheids)regering enerzijds en het (meerderheids)parlement anderzijds. Een parlement dat als volksvertegenwoordiging - het woord zegt het al - de bevolking vertegenwoordigt. Maar die bevolking wordt nu onvoldoende serieus genomen. Door de regering van MFK, PS en MAN; door de oppositiepartijen PAR, PNP, FOL en de onafhankelijke leden Cleopa en Rozier die niet echt doorpakken. Ook het Kabinet van de Gouverneur geeft geen vertrouwenwekkende signalen af dat de (rijks)functionarissen rond het formele hoofd van de regering en de vertegenwoordiger van de koning(in) op Curaçao deze constitutioneel buitengewoon ernstige situatie met daadkracht te lijf gaan. Daarmee krijgt het demissionaire kabinet Schotte precies wat het wil: zoveel mogelijk electoraal voordeel putten uit de situatie tot er na de verkiezingen van 19 oktober op 2 november een nieuw parlement aantreedt, zonder daartoe de legitimiteit te hebben van de meerderheid en zonder dat de Staten hebben kunnen aangeven wat de begrenzing is van het regeringsbeleid en -handelen. Deze ongewenste situatie speelt al sinds 3 augustus, toen de gouverneur zijn handtekening zette onder een ontbindingsbesluit van de Staten hoewel er géén input was gevraagd van de fracties, die toen al met een ondertekende bereidwilligheidsverklaring aangaven een nieuwe regering te kunnen vormen. Dat waren op dat moment 11 van de 21 Statenleden. Inmiddels is een meerderheid van 12 vóór een interim-kabinet. Terwijl de eerste brief van de Statenleden onbeantwoord bleef, zo kan worden gelezen in de tweede brief van 28 augustus, kreeg dit laatste schrijven wel een reactie. Namelijk met de instelling van een commissie van twee juristen met ruime ervaring die de gouverneur - zelf juridisch onderlegd en die beschikt over eigen juristen op het Kabinet - zouden adviseren. De Statenvoorzitter is - niet voor het eerst overigens - een storende factor, omdat Asjes (PS) in zijn eentje het hele democratisch proces frustreert. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat één burger nota bene als volksvertegenwoordiger het functioneren van de democratie in een wurggreep houdt. Dat is onwettig. Veel speelruimte heeft de gouverneur niet, maar het publiek voelt dat het tijd wordt voor rechtzetting: goedschiks of kwaadschiks.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).