De gedrevenheid van het kabinet Eman van Aruba met premier Mike Eman (AVP) aan het hoofd om de negatieve gevolgen van het (voorlopig) toch niet meer opstarten van de Valero-raffinaderij het hoofd te bieden, is bewonderenswaardig. Zo is de regering gelijk een dialoog begonnen tussen de sociale partners: de overheid met werkgeversorganisaties en vakbonden. En er vond deze week een bijeenkomst plaats van de ministerploeg met zo’n honderd bedrijven. Het gaat er dan natuurlijk om het verwachte massaontslag zo goed mogelijk op te vangen. Het is een goede zaak dat het kabinet niet verslagen bij de pakken neerzit, maar actief op zoek gaat naar alternatieven, met name alternatieve arbeidsplaatsen. Daarbij moet het streven erop gericht zijn het personeel zo veel mogelijk in de particuliere sector onder te brengen en niet - zoals aanvankelijk geopperd - bij de overheid. De publieke sector kampt namelijk al met (te)veel ambtenaren, semi-overheidspersoneel en arbeiders. Die drukken collectief erg zwaar op de begroting, die al tekorten vertoont en gedekt moeten worden met aanvullende (obligatie)leningen waardoor de staatsschuld alleen maar verder toeneemt. De vraag is echter in hoeverre het Arubaanse bedrijfsleven nog verder als ‘spons’ van werkloos geworden arbeidskrachten kan fungeren. Net als bij de overheid is de private sector geen sociale werkplaats; er zal geproduceerd moeten worden en de omzetten/verkopen moeten bij hogere kosten omhoog. Met het uitblijven van de doorstart van Valero als raffinaderij, zal echter automatisch ook de afzet van toeleveringsbedrijven en (onder)aannemers die aan de raffinaderij producten en diensten verkopen terugvallen. Al met al verwacht de Centrale Bank van Aruba (CBA) een krimp van het bruto binnenlands product (BBP) ofwel de totale omvang van de economie. Dat lijkt aannemelijk en terecht. Mogelijk wel -1,7 procent in 2012, maar het kan ook zelfs wel -4,9 procent worden. Dat is ook logisch, omdat de raffinaderij naar schatting voor 15 procent bijdraagt aan het Arubaanse BBP en goed is voor een tiende van de overheidsinkomsten. De energie en het enthousiasme van Eman zijn prijzenswaardig, maar hij en zijn AVP-bewindslieden moeten wel de werkelijkheid onder ogen blijven zien. Het is één ding om zich optimistisch op te stellen, het moet ook realistisch zijn. Zo liet de regering afgelopen week gouverneur Refunjol bij de opening van het nieuwe Statenjaar in het parlement verklaren dat ondanks de stopzetting van de raffinageactiviteiten de ‘economische groei zich voortzet’. Daarmee wordt niet alleen de gouverneur in een uiterst moeilijke positie gemanoeuvreerd, maar vooral ook de bevolking maar iets wijsgemaakt.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).