visserijOnlangs stond het bericht in deze krant dat minister Palm de vissector wil uitbreiden. Gezien het natuurlijke talent dat Curaçao daarvoor heeft is dat een verstandige beslissing. Om dit streven te ondersteunen is Curaçao lid geworden van de International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). Op zich een goede stap. Het is alleen de vraag of de focus op deze visserijsector optimaal bijdraagt aan duurzame economische groei voor Curaçao.
Bijgaande grafiek (World Recources Institute, juni 2014) geeft in blauw aan wat de vangstvolumes zijn geweest van de zeevisserijsector. Er is al jaren een duidelijke afname van de vangstvolumes, mede ingegeven door overbevissing van de wereldzeeën. Deze neerwaartse trend zal de komende jaren alleen maar sterker doorzetten. Blauwvintonijn wordt daarbij gezien als een van de meest bedreigde vissoorten door overbevissing en staat dan ook op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Kortom, er is sprake van een krapper wordende markt voor de zeevisserij. De vraag is of daar voor ‘nieuweling’ Curaçao nog erg veel te halen valt gezien de grote, bestaande belangen.
De grafiek geeft in het gele vlak meteen aan waar het meeste potentieel zit. Vis neemt een steeds groter aandeel voor zijn rekening in het mondiale dieet. Deze toenemende vraag kan slechts beantwoord worden door fishfarming, ook wel aquacultuur genoemd. Voor Curaçao is met name de offshore-aquacultuur interessant. Dit betreft het uitgroeien van vis in open zee. De Scandinavische landen, Panama en Chili hebben al bewezen dat het businessmodel duurzaam winstgevend is.
Wat maakt Curaçao dan zo geschikt voor deze visserijtak? Curaçao heeft een stabiele zeewatertemperatuur en een stabiele zeewaterkwaliteit. Daarnaast is er voldoende stroming, zijn er grote diepten dicht bij de kust en ligt Curaçao buiten de orkaanzone. Ook beschikt Curaçao over relatief goede airlift naar Europa en de US. Zeker als de sector zich inzet voor een premium product, zoals organisch geteelde vis, beschikt men over een mooi exportproduct.
Niet alleen qua financiële returns, maar ook qua social returns wint aquacultuur. Het extra aantal (mega)trawlers dat wordt geregistreerd op Curaçao zal wellicht een handjevol extra banen opleveren in de trustsector.
Het inrichten van een aquacultuur-sector levert al gauw vijftig banen op. Deze variëren van techniek (bouw vispods) tot O&M, logistiek en commercie (grotendeels export). Daarnaast zijn de spin-offmogelijkheden enorm. Voor het visvoer kan een algenkwekerij worden opgezet. Als er een visafslag wordt gebouwd zal dit ook aantrekkingskracht uitoefenen op vissers uit Venezuela en Colombia (dollar-inkomsten). Tot slot biedt visverwerking extra werkgelegenheid. Dit levert al snel een potentieel van 50-200+ banen op.
Kortom, wil Curaçao een duurzaam renderende visserijsector ontwikkelen, dan dient de focus (mede) te liggen op de groeisector: aquacultuur.

Wybe H. Bruinsma is partner bij Maxwell Silver Corporate Finance; een corporate finance firma gespecialiseerd in M&A en project-financiering en valuation, actief op de ABC-eilanden, Sint Maarten en Suriname.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).