Door Agustin Vrolijk
Deze afgelopen week hebben we een kakofonie gehoord over de eerste vlucht van Insel Air van Aruba naar Paramaribo. Indien men de situatie niet uitpluist zou men denken dat er een dezer dagen een oorlog gaat uitbarsten tussen Aruba en Curaçao tegen Suriname; een oorlog verklaard door Heerenveen van Insel Air Curaçao.
Er zijn twee Insel Air-vliegmaatschappijen, een met een Air Operator’s Certificate van Curaçao (Nederlandse Antillen) en een van de Directie Luchtvaart van Aruba.
Luchtvaartdiensten zijn commerciële activiteiten tussen landen en deze gebeuren op basis van toestemmingen in de vorm van verdragen, protocollen, Memorandums of Understanding of zelfs administratieve overeenkomsten en mogen uitgevoerd worden na verkregen toestemming die gebaseerd is op een overeenkomst tussen partijen/landen.
Universeel erkend is het soevereine recht dat elke staat heeft over haar grondgebied. Zij bepaalt wie over haar grondgebied mag vliegen.
De luchtvaartautoriteiten die de AOC hebben uitgegeven wijzen dan een lokale luchtvaartmaatschappij aan om de rechten voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren, volgens een in de overeenkomst opgenomen routetabel. Deze aanwijzing dient dan geaccepteerd te worden door de andere partij. De aangewezen luchtvaartmaatschappij moet aan zekere voorwaarden voldoen, zoals normaal in de internationale luchtvaart wordt vereist. De autoriteiten die aanwijzen, dienen voor het begin van de geregelde luchtdiensten de nodige inspectie te doen op de luchthavens waar de nationale luchtvaartmaatschappij gaat vliegen (station inspection).
De luchtvaartovereenkomst tussen Aruba en Suriname van 2000 geeft geen rechten aan Aruba om via de Nederlandse Antillen (Curaçao) naar Paramaribo te vliegen (intermediate fifth freedom right). Het luchtvaartprotocol tussen de partners van het Koninkrijk (2011) geeft Aruba wel het recht o.a. via Curaçao commerciële vluchten uit te voeren naar derde landen. Een luchtvaartmaatschappij van Aruba zou wel Aruba, Curaçao, Aruba, Paramaribo en vice versa kunnen opereren. Aruba is dan het begin- en eindpunt van de vlucht.
Voor de inaugurele vlucht van Insel Air Aruba op maandag 18 augustus (CUR-AUA-PBM) werd door de Surinaamse luchtvaartautoriteiten geen toestemming gegeven.
Volgens de presidentiële adviseur luchtvaart Gerard Brunings, bestaat een luchtvaartverdrag tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden (juli 2010) en hierin is niet opgenomen dat een Antilliaanse/Curaçaose luchtvaartmaatschappij via Aruba rechtstreeks mag vliegen naar Suriname. Dit verdrag moet gewijzigd worden en er moet aan tafel gezeten worden met Nederland, het is geen gelegenheid tussen Suriname en Curaçao alleen.
Uit de uitspraken van de Surinaamse autoriteiten blijkt duidelijk dat men het over Insel Air als Curaçaose luchtvaartmaatschappij heeft.
Deze adviseur rept met geen woord over een Arubaanse luchtvaartmaatschappij noch de overeenkomst tussen Aruba en Suriname.
Heeft de regering van Aruba dan Insel Air Aruba (nog) niet aangewezen om naar Paramaribo te vliegen? Wordt Insel Air Aruba niet erkend door de Surinaamse autoriteiten? Insel Air mag wel vanaf Curaçao naar Paramaribo vliegen! Misschien draagt de mate van afhankelijkheid van de Arubaanse branch ook niet bij aan een duidelijke onderscheiding van de twee maatschappijen. De minister van Transport van Aruba heeft wel duidelijk gesteld dat Insel Air Aruba pas het verzoek heeft ingediend om naar Suriname te vliegen; dus de Arubaanse maatschappij heeft nog geen toestemming om dit te doen. Bovendien werd ze geïnformeerd dat ze geen toestemming had om naar Paramaribo te komen via Aruba. De minister is wel bereid om een tijdelijke toestemming te geven (dus zonder dat aan alle vereisten is voldaan?).
De vluchten moeten wel Aruba als begin- en eindbestemming hebben. De vlucht van Insel Air Aruba die vrijdag richting Suriname onverrichter zake terug naar Curaçao keerde, lijkt wel geen Arubaanse vlucht.
Uitspraken als ‘boycot’ en dat ‘alle kosten op de Surinaamse autoriteiten verhaald zullen worden’, dragen niet bij aan een goede samenwerking en verstandhouding. De funeste relatie DAE-Venezolaanse autoriteiten moet wel als een les kunnen dienen.

Mr. Agustin Vrolijk is voormalig directeur Directie Luchtvaart van Aruba en was ook jarenlang directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen. Morgen volgt deel 2.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).