‘No thank you’ for two generations Bush as presidents of the United States of America!
Ja, dat mogen we wel zeggen. Twee Bush-presidenten van de VS krijgen nu een koekje van hun eigen deeg met de huidige crisis in Irak.
Ik begeef me niet op het aalgladde politieke vlak, maar wel stel ik de politiek van de beide Bush-presidenten aan de kaak inzake de interventies in Irak. De geschiedenis is nog zo vers en recent dat het niet nodig is om een uitleg te geven, dan alleen dat Bush 1 begonnen is met het heilloze pad om zogenaamd ‘orde op zaken te stellen in Irak’. Daarna kwam Bush 2 met de meer dan heilloze inval in Irak om dictator Hoessein ten val te brengen, waarin hij natuurlijk slaagde. Hij had alleen maar Koeweit moeten beschermen, meer niet. Maar de motivatie van Bush 2 dat Hoessein radioactieve wapens zou gebruiken om de vijanden te vernietigen, die bleek al spoedig een grote leugen. Niets van waar. In die tijd waren er heel wat belangrijkere zaken, bij voorbeeld de olierijkdommen van Irak. Macht dus op het spel! Die klungelige politiek van de heren Bush werd hoe langer hoe duidelijker. Maar ja, tegen de politieke macht van de VS ingaan was geen sinecure.
Wat mij zo bevreemdde en nog bevreemdt is het gegeven dat de Westelijke Alliantie geen kaas heeft gegeten van de religieuze cultuur en de geschiedenis van de Oude Tijd. Vooral landen met een koloniaal verleden in de Arabische landen hadden toch beter moeten weten.
Ik probeer u op weg te helpen.
We beginnen met de geschiedenis rond Vader Abraham. Hij kreeg een zoon van zijn vrouw Hagar, Ismael genaamd. Zijn eerste vrouw kon in eerste instantie geen kinderen krijgen. Haar naam was Sarai. Deze vrouw werd verschrikkelijk jaloers op Hagar en zeurde net zo lang aan de kop van haar man Abraham tot deze Hagar en Ismael de woestijn in stuurde. Sarai kreeg toen haar eigen zoon, Isaac. Gelukkig lezen we in de Bijbel dat God zich toch ontfermde over Hagar en Ismael, ze zouden niet van honger en dorst omkomen, ook zij kregen een belofte mee. Maar de superioriteit over Gods zegen lag bezegeld voor het jodendom en daarna het christendom: Alles draait om Sarai en Isaac. Zo lezen we het in het Oude Testament in de joodse interpretatie, welke overgenomen werd door het christendom. En zo werd de onoverkomelijke kloof gegraven tussen Ismael en Isaac, welke leidde tot de eindeloze haat en strijd tussen die twee. Drie religies menen alle drie geworteld te zijn in stamvader Abraham: jodendom, christendom en islam.
De oprichter van de nieuwe ‘Umma’ (het volk), de profeet Muhammad (PBUH = Peace be upon him) had het nooit kunnen raden hoe zijn boek, de Qumran, na zijn dood een door de politiek verscheurde ‘Umma’ teweegbracht. Verscheurd door de erfgenamen, de uiteindelijke Soennieten en Sjiieten.
De Soennieten en de Sjiieten bestrijden elkaar tot op het bot en ze eisen beiden de ware Allah voor zich op.
Ik ga naar de interventies van de twee Bush-presidenten.
Irak was altijd Soennitisch, Iran daarentegen altijd Sjiitisch; die twee landen hebben meerdere bloedige oorlogen uitgevochten. Bush ‘verstoorde’ dit islamitisch evenwicht met de zogenaamde Arabische Lente, die zijn beslag nam in de islamitische landen.
Irak heeft een Sjiiet als premier. Geen wonder dat de radicale beweging ISIS dat met lede ogen aanziet. Dat kan niet goed gaan. Nu, in de strijd met ISIS, stuurt Iran bataljons naar Irak om de Soennieten van Isis te bestrijden. ISIS daarentegen wil uit Irak weer een Soennitische islamstaat maken. Ik meen te mogen opmerken dat de twee Bush-presidenten een domme, fatale fout hebben gemaakt met de interventies. Het hele evenwicht in de Arabische landen is verstoord. De westerse wereld had zich er nooit in mogen mengen. Dit is louter en alleen geschied uit economische en politieke belangen. En zeker niet uit menslievende oogmerken. Echte democratie kent de Arabische wereld niet en die stamp je ook niet uit grond met de interventie van de Bush-strategieën.
Het is jammer dat president Obama er zelfs over denkt om weer in te grijpen. Hoe bestaat het! Wat leren we toch weinig uit de geschiedenis. (Ik ben in de loop der jaren, 9 jaar, al menig keer in het Midden-Oosten geweest).

Ds. Jan Jonkman,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).