De Algemene Rekenkamer heeft op 9 oktober 2013 het rapport ‘Bevordering van de veiligheid op de weg’ aan de regering en de Staten aangeboden en 4 maanden later officieel bekendgemaakt. We zijn nu 5 maanden verder en de regering heeft nog geen enkele actie ondernomen met betrekking tot alle aanbevelingen in dit rapport. De Staten gaan hier deze week over vergaderen. In de eerste week van februari heeft de politie een verkeerscontrole uitgevoerd en hierbij 511 verkeersdeelnemers gecontroleerd. Afgelopen jaar zijn er verschillende van dit soort controles geweest en wat leren we hieruit? Als ik uitga van pakweg 60.000 auto's en ik laat hierop los de 511 gecontroleerden, dan rijden er gemiddeld 12.000 auto's en motoren elke dag rond op dit eiland waarvan niet in orde is: geen rijbewijs, niet verzekerd, geen keuring, geen belasting betaald, geen nummerplaat of een technisch mankement hebben. Onder punt 3 van het rapport staat het volgende: De actoren hebben aangegeven achter het concept ter bevordering van de verkeersveiligheid ‘Duurzaam veilig’ te staan, waarbij ten eerste de infrastructuur bescherming dient te bieden aan de mens, ten tweede de mens door educatie goed moet zijn voorbereid op deelname in het verkeer en ten derde gecontroleerd moet worden of de mens de verkeersregels naleeft. De Rekenkamer adviseert het beleid van de regering in een verkeersveiligheidnota vast te leggen en de coördinatie en het monitoren van de uitvoering van de nota in handen te geven van een instantie die daarover rapporteert. Als je verder het rapport leest dan is het over de gehele linie goed fout met de taak van de overheid tot bevorderen van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld: we asfalteren de Weg naar Westpunt, maar nemen niet eerst de infrastructuur (punt 1) van deze weg in ogenschouw met betrekking tot verkeersveiligheid, maar er gebeuren op deze weg wel vele dodelijke ongelukken, we doen niets aan educatie (punt 2), controle van de verkeersregels is ook nul komma nul, ondanks de hierboven gecontroleerde 511 weggebruikers. Snelheid, alcohol en drugs controleren we al helemaal niet. Wat moet er nu gebeuren geachte Statenleden en ministers? Als eerste het rapport omarmen, integraal uitvoeren en vervolgens de weggebruiker echt laten voelen dat het afgelopen is met te hard rijden, door rood licht rijden, inhalen, onverzekerd zijn enzovoort. Hoe doe je dat? Door in de eerste plaats de strafbepalingen aan te passen. Daarbij niet alleen geldboetes, maar het voertuig te betrekken in de straffen. Bijvoorbeeld door het af te pakken bij overtredingen, dat kan van een week tot aan volledig afpakken. Hogere snelheid als 80 km/uur streng aanpakken, bijvoorbeeld bij overtreding met 5 km dan een maand voertuig innemen, bij 10 km 3 maanden en boven 90 km/uur voertuig in de voertuigpers en het pakketje mag je meenemen. Door rood licht rijden een maand innemen en bij de tweede keer 3 maanden en bij de derde keer zelfde pakketje. Idem bij onverantwoordelijk inhalen. Alleen op deze manier kan de verkeersmentaliteit rigoureus omgedraaid worden. Wat te doen aan onverzekerd rijden: afspraak maken met de verzekeringsmaatschappijen dat elke auto standaard nog 3 maanden verzekerd is na afloop van de geldigheidsdatum en binnen deze 3 maanden word het voertuig opgehaald bij de eigenaar. Wat te doen aan niet in het bezit van een rijbewijs, verantwoording neerleggen bij de eigenaar van de auto, beide beboeten, voertuig een half jaar innemen en bij de tweede keer bekende pakketje! In het bestand van de belastingen en het keuringslokaal staan precies vermeld de in overtreding zijnde voertuigen, dus eigenaar thuis bezoeken en vervolgens hetzelfde strafverhaal. Kan de politie eindelijk tijd besteden aan handhaven van verkeersregels in plaats van onnodig voertuigen aan te houden zoals dan het merendeel van de bovenstaande 511. De 12.000 in overtreding moeten gepakt worden, het aantal botsingen per dag van 32 en ziekenhuisopnamen rond 200 per maand moeten drastisch naar beneden en streven naar nul verkeersdoden. Wat kan jezelf doen: nooit harder dan 80 km/uur, in de bario's 50 km/uur en daarnaast voldoende afstand tot de voorganger. Bij 50 km/uur is dat 28 meter of 7 auto's en bij 80 km/uur 44 meter of 11 auto's. Waarom? Reactiesnelheid en remweg! Juist het niet aanhouden van de goede afstand tot de voorligger is de grootste oorzaak van botsingen, ook hierop controleren we al helemaal niet. Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).