In de kamercommissie voor koninkrijksrelaties heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten respect te hebben voor de manier waarop Curaçao momenteel maatregelen neemt om de financiën weer op orde te krijgen.
Hij doelt hierbij op de uitvoering van onder meer de AOV- en zorgmaatregelen. De minister zegt: ,,Het zijn zeer ingrijpende maatregelen die zijn ingevoerd in een mate die in Nederland ondenkbaar zouden zijn.”
Meneer Plasterk, u heeft volkomen gelijk dat dergelijke maatregelen in Nederland ondenkbaar zouden zijn voor de manier zoals die hier worden uitgevoerd. Het zou in Nederland ook ondenkbaar zijn dat bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld ambtenaren, zijn uitgesloten van de verplichte zorgverzekering. Als je maar genoeg mensen op de been brengt om te protesteren, zoals de ambtenaren, krijg je vanzelf gelijk.
De gepensioneerden hebben geen middelen om te protesteren. De gepensioneerden die meer dan duizend gulden per maand aan inkomen hebben, gaan 10 procent van hun bruto inkomen aan zorgpremie betalen. En dan te bedenken dat hier zeer veel gezinnen moeten zien rond te komen van minder dan 1.500 gulden per maand.
De uitvoerende instanties zoals SVB en Belastingdienst waren op het moment van invoeren (1 februari 2013) helemaal niet klaar om die maatregelen uit te voeren en nog steeds niet. De SVB wordt dagelijks plat gebeld met vragen van de bevolking omdat men absoluut niet weet waar men aan toe is voor wat betreft de verplichte zorgverzekering. Ter kantore word je van loket naar loket en van instantie naar instantie gestuurd omdat de linkerhand niet weet wat de rechter doet en andersom.
Nee meneer Plasterk, hier op Curaçao heeft de bevolking absoluut geen respect voor de manier waarop deze maatregelen zeer onzorgvuldig en op veel te korte termijn zijn ingevoerd. Het gaat er de regering van Curaçao vooral om zo snel mogelijk onder het financieel toezicht vandaan te komen en men heeft geen enkele boodschap aan de problemen die deze snelle en slecht voorbereide maatregelen met zich meebrengen.
Jack Schellekens, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).