Jaarlijks behoren de politieke partijen voor 1 april aan het hoofdstembureau te overhandigen het jaarverslag van het afgelopen jaar. In dat jaar, 2012, hebben de laatste verkiezingen plaatsgevonden.
Het jaarverslag bevat de volgende informatie: samenstelling bestuur, contributie betalende leden, hoogte contributie, verrichte activiteiten, vermogenspositie, overzicht van de inkomsten en uitgaven. Het hoofdstembureau stuurt het financieel verslag ter controle naar Soab.
Het hoofdstembureau is belast met het toezicht op de naleving van de regels volgens de Landsverordening A.B. 2010/87. Bij het constateren of vermoeden van niet naleven doet het hoofdstembureau aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het eerste artikel dat strafbaar is, is het niet tijdig inzenden van het jaarverslag. De strafmaat is hechtenis van ten hoogste drie maanden en/of geldboete van ten hoogste 10.000 gulden.
Mijn vermoeden is dat geen enkele politieke partij voldaan heeft aan het indienen van het jaarverslag voor 1 april. Mijn vermoeden is ook dat het hoofdstembureau het toezicht niet uitoefent overeenkomstig de opdracht in de landsverordening. Wie was op 1 april 2013 voorzitter van het hoofdstembureau? Welke politieke partij kan aantonen dat het jaarverslag is ingediend voor 1 april? Mijn conclusie over deze landsverordening is, dat er geen enkele transparantie is naar de kiezer toe!
Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).