De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft onlangs haar rapport over de burgerveiligheid 2012 uitgebracht. Hoewel niet ieder land van alle zaken actuele cijfers presenteert, krijgen we toch wel een indruk. Naast de OAS-cijfers - waar Curaçao niet in meedoet - worden hieronder ook de Nederlandse gegevens vermeld waar dat kon. De OAS heeft de bezetting van gevangenissen vergeleken. In de regio heeft Belize 66 procent van de gevangeniscapaciteit bezet. In Panama is dat 170 procent. Ter vergelijking: Nederland zit op 86 procent. En Curaçao?
In gevangenissen wachten ook nog niet veroordeelde mensen op hun rechtszaak. Dat zegt iets over de rechtsgang in een land. Het blijkt dat op de Bahamas 68 procent van de gevangenen nog niet voor de rechter is geweest. Nicaragua doet het regionaal het beste met 21 procent wachtenden op berechting. In Nederland was dat in 2010 volgens een EU-statistiek 36 procent.
Voor de onderlinge vergelijking worden de OAS-cijfers per 100.000 inwoners gepresenteerd. Voor elk van de vergelijkingen heeft men duidelijke definities opgesteld, zodat er geen appels met peren worden vergeleken. Zo is er het aantal gevangen per 100.000 inwoners van een land. De Verenigde Staten (VS) staan hoog met 734 per 100.000 inwoners. Suriname heeft geen actuele gegevens geleverd, maar hun laatste OAS-cijfers geven wel te denken. In 2006 waren daar 1.589 gevangenen per 100.000 inwoners.
Guatemala staat op 73 gevangenen per 100.000, wat het laagste cijfer is in de regio. Voor Nederland is dat cijfer 94 per 100.000. Saint Lucia heeft relatief de meeste minderjarigen opgesloten. In Nederland is 4 procent van de gevangenispopulatie minderjarig.
Mogelijk heeft het wapenbezit onder de bevolking effect. We herinneren ons dat Asjes wapens wilde voor Statenleden omdat sommige ministers al meerdere pistoolmitrailleurs in huis hebben. Voor Curaçao heb ik geen statistieken gevonden. Opvallend was dat het aantal legaal geregistreerde wapens in Colombia een van de laagste in de regio was. Trinidad & Tobago rapporteerden in hun laatste cijfers 590 geregistreerde wapens per 100.000 inwoners. Maar Canada spant hier de kroon met 22.488 wapens per 100.000 inwoners. De VS staan niet vermeld bij de OAS, (geen vergunning of registratie nodig?) maar daar ligt het volgens andere bronnen op 80.000 per 100.000. Nederland heeft er 370 per 100.000. Als je in Nederland op je zeilschip bij nood lichtkogels wilt kunnen afschieten, is daar al een vergunning voor nodig. Dat telt mee.
Zelfmoorden zeggen natuurlijk ook wel iets over de toestand van een land. Guyana staat bovenaan en telde 31,1 zelfmoorden per 100.000 inwoners. De Bahamas hadden er 0,6 per 100.000. Suriname 14,4 en Nederland 9,9. Opvallend was ook Uruguay met 18,2 zelfmoorden per 100.000 inwoners.
De topscore voor overvallen heeft Costa Rica met 943 overvallen per 100.000 inwoners. Op Saint Vincent & the Grenadines worden de minste overvallen gemeld: 16 per 100.000. Extrapolatie van onze eigen cijfers over 2012 zoals die tot nu toe bekend zijn zou betekenen dat Curaçao op 444 overvallen komt. Per 100.000 inwoners is dat dan 296. Bij de OAS-cijfers zouden we er dan beroerder voorstaan dan Colombia 120 per 100.000 en Jamaica 104 per 100.000, om maar enkele landen te noemen. In elk geval staan we boven het Caribisch gemiddelde. Geen fijne gedachte.
Opvallend is ook het onderdeel kidnapping. Nooit gedacht dat Canada op dit punt aan kop zou staan met 14.2 gevallen per 100.000 inwoners. Colombia meldt 0,4 per 100.000 en Nicaragua nog minder. Het rapport bevat ook cijfers over de ‘aangiftebereidheid’ en dat kan ook wat verklaren.
Tenslotte de moorden: als we de gegevens van de eerste zeven maanden van 2012 voor Curaçao extrapoleren verwachten we 30 moorden dit jaar. Bij 150.000 inwoners is dat 20 per 100.000 inwoners. Mexico rapporteerde 18,6 moordslachtoffers per 100.000 inwoners in 2010. Hoe vergelijkt dit verder met de OAS-cijfers? Honduras kent 91,6 moorden per 100.000 inwoners, El Salvador 69,2 en Belize 41,2. De VS staan op 4,6 per 100.000. Dominica, Peru en Canada zijn binnen de OAS het beste af met minder dan 1,6 moorden per 100.000 inwoners, ongeveer het Europees gemiddelde. Nederland zit op 1 moord per 100.000 inwoners per jaar. Curaçao komt met 20 per 100.000 op het niveau van Mexico, Brazilië, Peru en Panama. We gaan helaas steeds beter passen in de regio.

Bron:  http://www.scribd.com/doc/106059884
Philippe Maaskant,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).