Wij hebben een hele poos geleden kunnen vaststellen dat ons constitutioneel systeem is vastgelopen toen wij zagen dat de parlementariërs die deze coalitie steunen niet bereid zijn om op te treden tegen niet-integere ministers. Wij dachten tot voor kort dat het allemaal niet veel erger kon worden en dat de bodem van ons bestuurlijk afglijden reeds was bereikt. Nu blijkt dat deze parlementariërs zichzelf overtreffen in ontaarding, de laatste vertoning waarbij de pressiegroep Dushi Kòrsou door het slijk werd gehaald, toont de ontstellende degeneratie waartoe onze volksvertegenwoordiging alsnog kan vervallen.
Hoe bestaat het in hemelsnaam dat een in de Staten uitgenodigde delegatie van burgers door bepaalde volksvertegenwoordigers wordt geschoffeerd, gehoond, gekleineerd en belachelijk gemaakt alleen maar omdat het gedane verzoek om voortzetting van de screening van de ministers de betreffende heren niet zint. In plaats van op de inhoud van het verzoek in te gaan en relevante vragen te stellen, worden er smalende opmerkingen gemaakt over de etnische afkomst van de vertegenwoordigers van Dushi Kòrsou, hiermee de indruk wekkend alsof hun afkomst al dan niet het recht bepaald om de Staten met een petitie te benaderen.
Hoogmoedig en volkomen fout vond parlementariër Dean Rozier (MFK) bovendien dat hij blijkbaar het recht heeft om Derek Durgaram aan een grondig verhoor te onderwerpen waarbij hij openlijk moest verklaren of hij niet recentelijk met David Dick en George Lichtveld had zitten samenspannen. En dan nog met scherpe toon een Gestapo-ondervrager waardig: ,,...geef antwoord, ja of nee.”
Afgezien van het feit dat niet duidelijk is wat het gezelschap waarin Durgaram vertoeft, te maken heeft met het verzoek van Dushi Kòrsou, is het uiteraard volkomen laakbaar dat bij uitstek een parlementariër meent het grondrecht van vrije vereniging en vergadering van een burger te moeten aantasten. Rozier kreeg dan ook te verstaan dat zulks hem absoluut niet aangaat. Ook werd Durgaram door parlementariër Helmin Wiels (PS) met bravoure uitgedaagd om maar naar buiten te komen om de zaak effetjes te regelen. Dit belachelijke machogedrag van iemand die overigens als een grote lafaard bekend staat, toont het primitieve en benepen niveau van deze parlementariër.
Dit zijn Gestapotoestanden, dit zijn uitingen van een SS-mentaliteit waarbij machthebbers denken uit te mogen maken wie recht van spreken heeft en welke kritiek toelaatbaar is. Deze salon-parlementariërs die niets van hun taak begrepen hebben, kammen zonder de minste terughoudendheid een groep bezorgde burgers uit, die enkel poogden gehoor te krijgen voor hun noodkreet om integere bestuurders. Wie kan nu tegen herstel van integriteit zijn? In plaats van deze ruggesteun van het volk te gebruiken om het daartoe te laten leiden, wordt dit initiatief juist afgestraft want hoe dan ook, wat voor banaliteiten of strafbare feiten de ministers ook ondernemen, deze regering moet beslist aanblijven; anders lopen al die persoonlijke hachjes gevaar.
Ongelooflijk hoe geen van deze ontaarde volksvertegenwoordigers voor het volk tracht op te komen en deze tracht te beschermen tegen een minister-president die de eigen staatsgeheimen aan derden verkwanselt en daardoor onze staatsveiligheid in gevaar brengt. Met brave burgers wordt de vloer aangeveegd, maar geen woord van kritiek over misbruikmakende ministers en een minister-president die ons land bewust in gevaar brengt en nog bovendien ongestoord blijft doorgaan met het wekken van een schijn van corruptie.
Na alle uitgelekte MOT-meldingen waaruit blijkt dat Schotte aanzienlijke giften van de Vanddis-groep heeft ontvangen, gaat onze premier zonder de minste schroom op ‘staatsbezoek’ naar Haïti samen met Oswald van der Dijs. Over het hoe en waarom deze zakenman deel moet uitmaken van een staatsdelegatie, hoeft de premier blijkbaar geen rekenschap af te leggen, dat gaat niemand immers een sikkepit aan, zaken zijn zaken en daar loop je niet mee te koop. Ook de parlementariërs die deze coalitie steunen, stellen geen indiscrete vragen en gunnen de premier dus een grote mate van ruimte om zijn particuliere belangen met zaken te regelen. Met deze openlijk tentoongestelde schijn van corruptie geeft Schotte blijk van zijn minachting voor het volk, het kan hem allemaal geen lor schelen wat men denkt, na deze regeringsperiode moet hij zijn schaapjes op het droge hebben, daar gaat het om, de rest kan barsten.
Hier moet echt een eind aan komen, het volk zal opstaan tegen een regering die absoluut niet integer is en tegen een parlement dat deze niet-integere ministers zwaar de hand boven het hoofd houdt. Winston Churchill heeft ooit gezegd dat ‘the hottest places in hell are reserved for those who, in a time of crisis, maintain their neutrality’. People of Curacao, we find ourselves in a time of crisis and we do not want to go to hell, so let’s get involved and solve the problem, join Frente Sivil.

George Lichtveld (bestuurslid PAR), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).