Het is mij opgevallen dat een groot deel van de Kamerleden zeer negatief reageert op alle negatieve berichten uit de media over de Curaçaose overheid. De manier waarop de leden vragen stellen en reageren aan de hand van deze berichten is, mijns inziens, niet professioneel.
Tweede Kamerleden zijn de enigen die eventueel politieke rust op Curaçao kunnen brengen als ze op zoek gaan naar de juiste informatie, om een evenwichtiger en genuanceerder beeld naar buiten te brengen over de Curaçaose regering.
Zolang Kamerleden op negatieve berichten uit de media blijven reageren, zonder te onderzoeken of deze berichten op waarheid berusten, zullen sommige groeperingen op Curaçao hun doel voortzetten om de regering ten val te brengen. Want dit is juist de strategie die ze gebruiken om de Kamerleden te activeren en te motiveren om tot de oordeelsvorming te komen over algemene maatregelen van rijksbestuur.
Leden van de Tweede Kamer,
Mijn reactie op uw vragen en opmerkingen in de Tweede Kamer over de Curaçaose regering. Ik verzoek u even tijd te nemen en stil te staan bij de volgende citaten van enkele beroemde intellectuelen/schrijvers van alle tijden:
Paulo Freire: Wanneer het mensen aan een kritisch begrip van de werkelijkheid ontbreekt, als ze de realiteit slechts fragmentarisch begrijpen en de samenhang van de op elkaar inwerkende opbouwende elementen niet zien, kunnen ze deze werkelijkheid niet echt kennen. Ze zijn geneigd aandacht te schenken aan hun eigen gesitueerd zijn, naar de mate waarin ze erdoor worden uitgedaagd om in en met deze situatie bezig te zijn. Mensen zijn, omdat ze in een situatie zijn.
Filosoof Martin Heidegger: Niet alleen de mens als individu denkt, maar hij is verbonden met het denken van de ander. Wij weten dan ook heel veel op grond van wat anderen ons meegedeeld hebben zonder dat wij die mededeling gecontroleerd hebben.
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), toneelschrijver, essayist en criticus: Socrates zei dat we onszelf moeten kennen. Als we onwetend blijven, dan moeten we op z’n minst weten dat we onwetend zijn. De wijze is in staat de mensen om zich heen te laten zijn zoals ze zijn, met al hun goede, donkere, lieve en irritante kanten. De wijze oordeelt niet, maar probeert alleen maar te begrijpen waarom de ander zo is.
Rudsel Martinus, Curaçao (een zeer bezorgde geboren en getogen yu di Kòrsou)

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).