Het artikel ‘Ecopower: WEB is de schuldige’ in het <I>Antilliaans Dagblad<I> van 30 januari lijkt meer op een opiniestuk dan op een onafhankelijk redactioneel artikel. Uit alles blijkt dat de schrijver het volstrekt niet eens is met de visie van Ecopower (Van Hof). Het artikel staat bol van tendentieuze opmerkingen zoals ‘(Van Hof) probeert zijn straatje schoon te vegen’ en ‘intussen klopt Van Hof zich op de borst’. Geheel los van de vraag of Ecopower (Van Hof) nu wel of niet gelijk heeft, verwacht ik van het AD dat opiniestukken als zodanig herkenbaar zijn en niet als een redactioneel artikel worden gepresenteerd.

Ron Gijzen (Mega Hit FM), Bonaire
Naschrift redactie:
De krant waardeert de input van ingezondenbrievenschrijver Ron Gijzen. Ecopower (geruggensteund door Rabobank) speelt echter powerplay om het windmolenpark voor de hoofdprijs aan Bonaire over te doen. Dat zou tot een tariefstijging van 25 procent (kunnen) leiden. Behalve dat ze het Bestuurscollege zwaar onder druk zetten (en met stroomonderbrekingen dreigen), zijn ze ook druk aan het lobbyen in de Tweede Kamer. Die brief van Van Hof, waar deze krant maandag melding van maakte, maakt daar ook deel van uit door vlak voordat de kwestie in de Kamer aan de orde zou komen met halve waarheden te strooien. Er zijn parallellen met andere concerns in Nederland die lobbyisten inhuren om de Kamer te bewerken. Probleem is dat Caribische eilanden niet zijn opgewassen tegen dit soort grootmachten.
Wat de reactie van brievenschrijver de heer Gijzen betreft: De bedoelde Nederlandse zegswijzen zijn gebruikt om de sfeer te tekenen tussen Ecopower en WEB, maar zij houden geen oordeel in; het zijn constateringen. Als iemand de schuld aan een ander geeft, veeg je je eigen straatje schoon. Of dat terecht of onterecht is, wordt in het krantenbericht in het midden gelaten. In de tekst zelf staat geen opinie. Overigens heeft de krant wel een mening en die is dat het Antilliaans Dagblad het kwalijk vindt hoe een grootmacht als de Rabobank het eigen bedrijfsrisico probeert af te wentelen op de inwoners van Bonaire.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).