Er is de laatste maanden veel gepubliceerd rond dengue op Bonaire. Wanneer je dit volgt zou je kunnen gaan twijfelen aan de journalistieke competenties. De een spreekt van een heersende epidemie, een ander heeft het over malariamuggen en toeristen vragen zich af of het hier nog wel veilig vertoeven is.
Het is uitstekend om dengue onder de aandacht te brengen maar het liefste wanneer dat constructief gebeurt. Opvallend is dat er veel stellingen zijn (waaronder die van ons), maar weinig verdieping om deze te bevestigen of ontzenuwen. Wanneer de gedeputeerde van Volksgezondheid Silvana Serfilia vind dat het op Bonaire wel meevalt met dengue en een groep bezorgde burgers verdenkt van belangenverstrengeling, wordt dit als zodanig geregistreerd.
Vragen zouden toch verder reikende informatie verschaffen zodat zin en onzin zichtbaar wordt. Waarom denkt ze aan belangenverstrengeling, wat onderneemt ze zelf in haar hoedanigheid als gedeputeerde, wat is de visie van het Bestuurscollege, waar heeft ze verbeteringen aangebracht aangezien de epidemie van 2010/2011 niet getuigt van een succesvol beleid? Niet onbelangrijk: is er een protocol bij een niet ondenkbare kans van een nieuwe dengue-uitbraak?
In juni 2010 is de gedeputeerde Janga van Volksgezondheid samen met het hoofd DGH naar Nederland geweest om aldaar GGD’s te bezoeken en zich een beeld van ziektepreventie te vormen zodat dit naar Bonaire vertaald kan worden. Hebben we hier enig resultaat van gezien in het regenseizoen van 2010-2011?
Graag zouden we de huidige gedeputeerde bekendmaken met functioneringsgesprekken. We stellen voor om te beginnen bij de dienst Gezondheid en Hygiëne.
In een gesprek deze week met één van de medewerksters hadden we meerdere vragen. We spreken onze zorg uit dat op de SGB alle kinderen van het eiland samenkomen en de dag (denguetijd) met elkaar doorbrengen. Vraag is of DGH hier preventief of controlerend aan de slag is gegaan? Als antwoord krijgen we dat ze pasgeleden het hele terrein gecontroleerd hebben op broedplaatsen, de leerlingen en docenten voorlichting hebben gegeven en zelfs hebben gehoord dat leerlingen thuis de voorlichting in praktijk brengen. Een prachtig verhaal.
Twee dagen later zijn we in gesprek met een docente op die bewuste school. We vragen haar naar de acties en voorlichting van de dienst Gezondheid en Hygiëne. De docente geeft aan dat er nog steeds veel muggenoverlast is. Er zijn de laatste maanden meerdere leerlingen en leerkrachten met dengue absent geweest. De school had al meerdere malen een appél op de dienst DGH gedaan zonder dat dit gehonoreerd werd. Dit werd bevestigd door een leidinggevende van SGB. Laatstgenoemde heeft in verband met regelmatig wateroverlast ook appèl gedaan richting DROB, waarbij dit wederom geen enkele reactie heeft opgeleverd.
DROB vind het blijkbaar niet de moeite wateroverlast bij gymlokalen te verhelpen waarbij de inhoud van de sanitaire putten ronddrijft. Ook hier zouden functioneringsgesprekken op zijn plaats zijn.
De DGH is inderdaad een keer bij SGB langsgekomen maar van bestrijding of voorlichting was geen enkele sprake. Ze hebben alleen rondgekeken en niets ondernomen.
Een goede mogelijkheid om dengue op het eiland te verspreiden is de scholen met muggenoverlast negeren. Een uitgebleven epidemie kan in enkele weken gestalte krijgen. Wederom wijzen we met de vinger naar het bestuur. Weet het bestuur wel wat alle diensten zoal (niet) uitvoeren?
Beschamend is dat het vertrouwen in uitspraken van overheid c.q. overheidsinstanties ernstig beschadigd wordt.
A. en E. Brauns, Bonaire

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).