Roddels, zo omschreef crisismanager Frank Calmero de informatie in de uitgelekte memo van de Veiligheids Dienst Curaçao (VDC) tijdens de persconferentie vorige week. Vervolgens deed hij ook een uitdrukkelijk verzoek aan de pers om aan de uitgelekte memo geen aandacht meer te besteden. De pers stelde terecht hieraan geen gehoor te zullen geven. Maar zelfs als de pers gehoor zou willen geven aan het vreemde verzoek van de crisismanager, zal de memo in het nieuws blijven. Juist omdat bepaalde informatie over ministers die hierin genoemd staan grensoverschrijdende consequenties hebben en beslist geen roddels zijn zoals Calmero wil doen geloven. Zo blijkt uit de internetblog <I>’Il Fatto Quotidiano’<I> in Italië van 12 november. Het artikel informeert over een twijfelachtige lening van Altantis World Group van 200 miljoen dollar bij de Banca Populare in Rome. In verband daarmee heeft de belasting politie-invallen gedaan in kantoorpanden en de woning van Francesco Corallo, de eigenaar van gok- en casinobedrijf, Atlantis Group. Het onderzoek naar de twijfelachtige leningen werd aangezet door de Centrale Bank van Rome op verdenking van criminele samenzwering en het plegen van obstructie van controle autoriteiten. Zie de link: http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/12/garantisce-laboccetta/170195/
In het artikel wordt verder de ‘Nederlandse Antillen’ genoemd als woonplaats van Corallo maar ook de naam van Charles Cooper als supporter van Corallo. In het artikel wordt ook de naam van Gerrit Schotte als premier van Curaçao genoemd als een van de namen op vriendenlijst van Corallo. Ziehier de relatie met de uitgelekte memo die vermeldt dat Gerrit Schotte heimelijke afspraken heeft met diverse geldschieters, zowel lokaal als in het buitenland, die nauwe banden hebben met figuren zoals Francesco Corallo op Sint Maarten. Het geeft ook een verklaring voor de voordracht van Rudolf Beatsen, financieel directeur van Atlantis Casino (van Francesco Corallo) als president-commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten door de regering Schotte met goedkeuring van Charles Cooper van de MAN.
Interessant is ook volgens het artikel het gegeven dat Corallo tijdens de invallen zich heeft willen verschuilen achter de valse immuniteit als ambassadeur van de FAO (United Nations Food and Agriculture Organization) voor het land Dominica, wat een valse verklaring bleek te zijn.
Politieke hulp voor Corallo is niet vreemd. Zo blijkt uit het artikel dat het Italiaanse parlementslid Amedeo Laboccetta, tijdens de inval verscheen en een laptop meenam die in het bezit was van de onderzoekers met de verklaring dat die van hem was. Hierover is in Italië veel ophef ontstaan. Zie: http://youtu.be/7Ahf8CVWHPE
In het licht van deze actuele gebeurtenissen krijgt de uitgelekte VDC-memo de status van betrouwbare informatie van internationaal formaat en krijgt de regering Schotte steeds meer de stempel van eng-onbetrouwbaar.
Omayra Leeflang,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).